448-0303/01 – Mikroprocesory (MP)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Palacký, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAL70 prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student získá znalosti umožňující dobrou orientaci v principech činnosti mikropočítačových řídicích systémů řady MCS-96, SAB80C166, schopnost samostatné analýzy a syntézy činnosti těchto systémů a umí aplikovat získané poznatky při praktickém návrhu mikropočítačových řídicích systémů řady MCS-96, SAB80C166. Získané poznatky tvoří součást znalostí elektroinženýra zejména, je-li zaměřen na aplikace mikropočítačových řídicích systémů v řízení elektrických pohonů.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět pojednává o mikroprocesorových systémech řady MCS-96. Je zde rozebrán základní popis systémů, jejich architektura a presentovány některé základní typické aplikace. Věnuje se problematice implementovaných periferií s ohledem na začlenění do řídicích systémů v návaznosti na elektrické pohony. Je uveden přehled základního instrukčního souboru a programování. Ve druhé části je věnována pozornost základní charakteristice mikrořadiče rodiny SAB80C166.

Povinná literatura:

Dědina - Valášek: Mikroprocesory a mikropočítače. SNTL Praha Palacký, P.: Mikroprocesory. Učební texty pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava, 2005. Brey B.B.: The Intel microprocessors: architecture, programming and interfacing. Prentice Hall,London, 1994. Steckhahn, A.D. - Otter, J.D.: Industrial applications for microprocessors. Reston Publishing Company, 1982. Microprocessors and microsystems. Oxford Elsevier, ISSN 01141-9331.

Doporučená literatura:

Odborné texty na adrese http://fei.vsb.cz/kat448/kat_448.htm

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Kontrolní testy TEST č.1, TEST č.2 (viz. cvičení). Podmínky udělení zápočtu: Povinná účast na laboratorních cvičeních. Celkem 4 laboratorních cvičení hodnocených max. 5 body, tj. celkem max. 20 bodů z lab. cvičení. Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu. Test je hodnocen max. 10 body, tj. celkem max. 20 bodů z testů. Při opakování testu je test hodnocen pouze 80% dosažených bodů. Ze cvičení je možno získat max. 40 bodů, pro udělení zápočtu je třeba dosáhnout min. 25 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Shrnutí výchozích poznatků z analogové, číslicové a mikroprocesorové techniky. Charakteristika 16-ti bitových mikropočítačů a řídicích systémů. Principiální řešení struktury procesorové jednotky. Přehled vývojových stupňů řady 96. Stavba procesorové jednotky s procesorem 80C196KB, KC, MC. Organizace paměti, rozdělení paměťového prostoru. Popis architektury mikroprocesorů 80C196KB, speciální funkční registry, přehled vestavěných periferií. Konfigurační registr CCR, ochrana vnitřní paměti programu,stavové slovo a zabezpečovací obvod WDT. Přímý přístup do paměti DMA, časovače procesoru. Jednotka rychlých vstupů a výstupů, pulsně-šířkový modulátor. Analogově číslicový převodník, sériová linka. Univerzální vstupy a výstupy, uživatelské porty. Přerušení, jeho obsluha, časové průběhy, maskování přerušení. Multiprocesorová komunikace, struktura mikroprocesorů 80C196KC, 80C196MC. Struktura mikrořadiče SAB80C166. Cvičení: Úprava analogových a digitálních signálů pro zpracování v 16-ti bitových MŘS, zadání semestrální práce. Měření na hardware 196. Vývojové prostředky(simulátory, emulátory). Test č.1, procvičování přednáškových témat. Test č.2., odevzdání semestrálních prací, konzultace k hodnocení. Laboratoře: Komunikace mikroprocesorového systému s nadřazeným PC, obsluha sériové linky - laboratorní úloha. Sestavení programu PI- regulátoru pro systém s 80C196 KB - laboratorní úloha. Měření na číslicovém regulátoru PI- laboratorní úloha. Vývojový software zajištěn v anglické verzi.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 9  0 3
                Projekt Projekt 11  0 3
                Písemka Písemka 20  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.