448-0305/01 – Elektrické regulované pohony II (ERP2)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEB30 doc. Ing. Ivo Neborák, CSc.
SLA10 Ing. Václav Sládeček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student umí definovat základní požadavky na elektrické regulační pohony, mnohamotorové pohony a servopohony a aplikovat získané poznatky při praktickém návrhu elektrického regulačního pohonu. Získané poznatky tvoří součást všeobecných znalostí elektroinženýra zejména, je-li zaměřen na aplikace elektrických pohonů.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zaměřuje na poznání významu, základních principů, složení a funkcí střídavých elektrických regulačních pohonů se synchronními a asynchronními motory. Náplň předmětu se opírá se o poznatky z elektroniky, výkonové elektroniky a elektrických strojů a teorie řízení.

Povinná literatura:

Čermák, T.: Elektrické regulační pohony. Skriptum VŠB, Ostrava 1986 Flajtingr, J. - Kule, L.:Elektrické pohony se střídavými motory a polovodičovými měniči. ZČU Plzeň, 2002

Doporučená literatura:

Odborné texty na adrese http://fei.vsb.cz/kat448/kat_448.htm

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: kontrolní test TEST č.1, TEST č.2 (viz cvičení) Podmínky udělení zápočtu: Účast na laboratorní výuce (100%), výjímečně možnost náhrady po individuální domluvě s vedoucím cvičení. Odevzdání protokolů z měření v řádném termínu =1 týden po ukončení měření Absolvování všech kontrolních testů v řádném termínu (bude sdělen minimálně týden předem). V případě absolvování testu v jiném než řádném termínu bude tento hodnocen pouze 80% dosažených bodů. Každý test je možné 1x opakovat, při jeho opakování bude hodnocen pouze 80% dosažených bodů a bude započítán výsledek opakovaného testu! Získání minimálně 25 bodů ze cvičení ze 40 možných. Bodové hodnocení cvičení - maximálně 40 bodů, z toho T1 max. 10 bodů, T2 max. 10 bodů. Laboratorní úlohy - maximálně 20 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Přehled, rozdělení, využití. Matematický model synchronního stroje při změně napětí a při změně proudu. Ustálený stav. Regulační pohon se synchronním motorem napájeným z cyklokonvertoru. Nepřímá regulace magnetického toku a vektorové řízení synchronních motorů. Regulace proudu a rychlosti. Ventilový motor a elektronicky komutovaný (EC) motor. Statické a dynamické vlastnosti. Fázorové diagramy. Mechanické charakteristiky ventilového motoru. Struktura regulace. Analýza a syntéza regulačního obvodu proudu a rychlosti. Matematický model asynchronního motoru při řízení napětím a frekvencí a při řízení proudem a frekvencí. Skalární a vektorové řízení pohonů s asynchronními motory. Regulace proudu střídavých pohonů. Přímé řízení momentu, vektorové řízení AM bez čidla rychlosti (NFO). Mnohamotorové pohony. Pohony navíječek a odvíječek pásu. Pohony s krokovými motory. Princip činnosti krokových motorů (PM, VR, Hybrid). Řízení pohonů s krokovými motory. Statické a dynamické charakteristiky pohonů s krokovými motory. Mikroprocesorové řízení pohonů s krokovými motory. Spínaný reluktanční motor a jeho řízení. Cvičení: Bezpečnostní školení pro práci v laboratořích, seznámení s obsahem cvičení a podmínkami zápočtu. Určování parametrů pohonu s asynchronním motorem. Řešení pohonu s asynchronním motorem napájeného z měniče napětí. Kontrolní test č.1. Určování parametrů pohonu se synchronním motorem. Analýza a syntéza regulační smyčky proudu synchronního motoru. Analýza a syntéza regulační smyčky rychlosti a mag.toku u synchronního motoru s vektorovým řízením. Kontrolní test č.2. Řešení pohonu s asynchronním motorem napájeného z měniče frekvence s napěťovým střídačem. Analýza a syntéza regulační smyčky proudu asynchronního motoru. Kontrolní test č.3. Analýza a syntéza regulační smyčky rychlosti a mag.toku asynchronního motoru s vektorovým řízením. Shrnutí předmětu, závěrečná konzultace k celému rozsahu předmětu, opravy testů. Laboratoře: Pohon s asynchronním motorem napájeným z řízeného měniče napětí. Pohon s asynchronním motorem napájeným z měniče frekvence s napěťovým střídačem. Analýza vyšších harmonických pohonu s asynchronním motorem napájeným z měniče frekvence s napěťovým střídačem. Polohový servopohon s motorem MAXON. Pohon s krokovým motorem. Projekty: Zpracování výsledků laboratorních cvičení: 1-Pohon s asynchronním motorem napájeným z řízeného měniče napětí. 2-Pohon s asynchronním motorem napájeným z měniče frekvence s napěťovým střídačem. 3-Analýza vyšších harmonických pohonu s asynchronním motorem napájeným z měniče frekvence s napěťovým střídačem 4-Polohový servopohon s motorem MAXON. 5-Pohon s krokovým motorem.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 15  0 3
                Písemka Písemka 25  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.