448-0306/01 – Výkonová elektronika III (VE3)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
H1L20 prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student získá znalosti umožňující dobrou orientaci ve vybraných oblastech výkonové elektroniky, např. aplikace ve spínaných a zálohových zdrojích, svařovacích zdrojích, v regulátorech střídavého výkonu a aplikace v elektrických pohonech v dopravě, schopnost samostatné analýzy a syntézy částí výkonových polovodičových systémů a umí aplikovat získané poznatky při praktickém návrhu výkonových polovodičových systémů. Získané poznatky tvoří součást všeobecných znalostí elektroinženýra zejména, je-li zaměřen na aplikace výkonové elektroniky.

Vyučovací metody

Anotace

Výkonová elektronika je obor, který intenzivně proniká do všech technických oblastí současného života. Praktické využití principu přeměny elektrické energie pomocí polovodičových spínacích součástek vyžaduje znalosti nejen z dané oblasti (např. elektroenergetika, doprava, hardware počítačů apod.) ale i z oblasti souvisejících jako např. aplikované elektroniky nebo mikroprocesorové techniky. Předmět doplňuje poznatky všem studujícím elektroniky, výkonové elektroniky a elektrických pohonů a všech ostatních odvětví elektrotechniky.

Povinná literatura:

Vondrášek, F.: Výkonová elektronika I.II. Skriptum VŠSE Plzeň 1981. Oetter, J.: Výkonová elektronika pre elektrické pohony. ALFA Bratislava 1988. Heumann, K.: Basic Principles of Power Electronics. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, ISBN 3-540-16138-4, 1986. Rashid, M. H.: Power Electronics. Prentice-Hall International, Inc. ISBN 0-13-334483-5, 1993.

Doporučená literatura:

Odborné texty na adrese http://fei.vsb.cz/kat448/kat_448.htm

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Fázové řízení střídavého výkonu - stmívače a regulátory osvětlení a teploty v průmyslové i spotřební elektronice. Střídavé regulátory otáček komutačních a asynchronních motorů, rozběhové. Spínané zdroje stejnosměrného napětí, spínané stabilizátory - propustný a blokující měnič, účinnost spínaných zdrojů Spínané napájecí zdroje - elektronické transformátory, zvláštní zdroje. Zálohové a nabíjecí elektronické zdroje, zdroje ve výpočetní technice. Zdroje pro obloukové svařování - způsoby regulace, technologické požadavky, obvodové řešení. Zdroje pro odporové svařování - technologické požadavky, příklady obvodových řešení. Polovodičové měniče pro středofrekvenční a vysokofrekvenční ohřev. Polovodičové měniče pro kompenzaci účiníku v energetice, pulzní řízení odběru elektrické energie ze sítě. Měniče pro přenos energie v energetice. Polovodičové měniče v automobilové technice. Polovodičové měniče v MHD. Polovodičové měniče v železniční dopravě Požadavky na pasivní prvky výkonových obvodů Cvičení: Opakování základních principů polovodičových měničů. Opakování základních principů polovodičových měničů. Návrh spínaného stabilizátoru Návrh transformátoru, výkonová a řídicí část spínaného zdroje. TEST č. 1 - Spínané zdroje a stabilizátory Základní rozvaha pro návrh baterie a pohonu elektromobilu. Obvodové řešení měničů lokomotiv TEST č. 2 - Zdroje ve svařovací technice Laboratoře: Lab. úloha č. 1 - Řízení střídavého výkonu Lab. úloha č. 2 - Spínané stabilizátory napětí Lab. úloha č. 3 - Elektronický transformátor Lab. úloha č. 4 - Středofrekvenční rezonanční měniče Lab. úloha č. 5 - Kompenzace účiníku střídavým měničem impedance.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 20  0 3
                Písemka Písemka 20  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.