448-0308/01 – Konstrukce polovodičových měničů (KPMM)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAV278 Ing. Aleš Havel, Ph.D.
HRO064 Ing. Michal Hromják
H1L20 prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.
VAC174 Ing. Petr Vaculík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+18

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student získá znalosti umožňující dobrou orientaci v principech konstrukce elektronických zařízení a polovodičových měničů, schopnost samostatné analýzy a syntézy konstrukce jednotlivých částí polovodičového měniče a umí aplikovat získané poznatky při praktickém návrhu konkrétního polovodičového měniče. Získané poznatky tvoří součást všeobecných znalostí elektroinženýra zejména, je-li zaměřen na vývoj a aplikace systémů průmyslové elektroniky.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje posluchače se základními postupy a metodami pro konstrukční návrh polovodičových měničů, seznamuje se základním sortimentem komponentů a jeho konstrukčním provedením, ukazuje odlišnosti měničů v běžném průmyslovém a speciálním, např. trakčním provedení.

Povinná literatura:

Slávik, I.: Konštrukcia výkonových polovodičových meničov, ALFA Bratislava 1985. Heumann, K.: Basic Principles of Power Electronics. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, ISBN 3-540-16138-4, 1986. Rashid, M. H.: Power Electronics. Prentice-Hall International, Inc. ISBN 0-13-334483-5, 1993.

Doporučená literatura:

Odborné texty na adrese http://fei.vsb.cz/kat448/kat_448.htm

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Kontrolní testy TEST č. 1, TEST č. 2 (viz. cvičení) Podmínky udělení zápočtu: Zpracování projektu hodnoceného max. 20 body. Povinné absolvování dvou kontrolních testů hodnocených každý max. 10 body. Cvičení max. 40 bodů. Pro udělení zápočtu je třeba dosáhnout min. 25 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Požadavky na konstrukci výkonových polovodičových měničů. Výkonové polovodičové součástky a bloky, bezpotenciálové moduly. Výkonové ztráty součástek a jejich chlazení. Systémy vzduchového chlazení. Systémy kapalinového chlazení. Moderní chladicí systémy, odpařovací chlazení, tepelné trubice. Magnetické obvody měničů. Kondenzátory pro výkonovou elektroniku. Jisticí a ochranné obvody polovodičových měničů. Vstupní a výstupní obvody polovodičových měničů, obvody přizpůsobení. Problematika rozmisťování prvků s ohledem na vzájemné tepelné ovlivňování a elektromagnetické rušení. Konstrukční řešení polovodičových měničů. Spolehlivost a diagnostika polovodičových měničů. Montáž a údržba výkonových polovodičových měničů. Cvičení: Rozdělení výkonových polovodičových měničů, způsoby zadávání požadavků. Návrhy výkonových schémat s využitím standartního světového sortimentu polovodičových prvků. Podrobný výpočet ztrát výkonových součástek. Výpočet systému vzduchového chlazení s vlastní i nucenou cirkulací vzduchu. Výpočet vodního a olejového systému chlazení. Metodika pro výpočet speciálních chladicích systémů. Dimenzování vzduchových reaktorů i tlumivek s feromagnetickým jádrem pro výkonovou elektroniku. Výběr a dimenzování kondenzátorů pro výkonovou elektroniku ze sortimentem světových výrobců. Návrh jisticích obvodů polovodičových měničů. Způsoby elektronického jištění u polovodičových měničů. Návrh vybraného typu měniče nebo uzlu. Návrh vybraného typu měniče nebo uzlu. Návrh vybraného typu měniče nebo uzlu. Projekty: Návrh konstrukčního řešení vybraného typu výkonového polovodičového měniče nebo uzlu. Kolektivní oponentura navrhovaných konstrukčních řešení. Počítačové laboratoře: Počítačové zpracování konstrukčního řešení měniče.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Návrh polovodičového měniče Projekt 20  10
                Kontrolní test č.1 Písemka 10  0 2
                Kontrolní test č.2 Písemka 10  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní