448-0312/01 – Navrhování elektrických pohonů (NEPM)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity8
Garant předmětudoc. Ing. Ivo Neborák, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivo Neborák, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEB30 doc. Ing. Ivo Neborák, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 4+25

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student získá znalosti umožňující dobrou orientaci v principech navrhování elektrických pohonů, schopnost samostatné analýzy a syntézy jednotlivých částí elektrického pohonu a umí aplikovat získané poznatky při praktickém návrhu konkrétního elektrického pohonu.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zaměřuje na navrhování elektrických pohonů. Vychází z definice elektrického pohonu, druhů, základních provozních stavů a vede k návrhu a dimenzování komponent stejnosměrných a střídavých elektrických pohonů. Náplň předmětu se opírá se o poznatky z výkonové elektroniky, elektrických strojů a elektrických pohonů. Získané poznatky tvoří součást znalostí elektroinženýra zejména, je-li zaměřen na aplikace průmyslové elektroniky a elektrických pohonů.

Povinná literatura:

Flajtingr, J.-Kule, L.: Elektrické pohony se střídavými motory. ZČU Plzeň 2002. Danzer, J.: Elektrická trakce I a II. ZČU Plzeň 2000.

Doporučená literatura:

Firemní literatura výrobců měničů, motorů a regulačních pohonů (např. Siemens, ABB, Danfoss, Lenze ap.) Normy, zákony, předpisy a nařízení.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Kontrolní testy TEST č.1, TEST č.2 (viz. cvičení). Podmínky udělení zápočtu: Povinná účast na laboratorních cvičeních. Celkem 4 laboratorních cvičení hodnocených max. 5 body, tj. celkem max. 20 bodů z lab. cvičení. Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu. Test je hodnocen max. 10 body, tj. celkem max. 20 bodů z testů. Při opakování testu je test hodnocen pouze 80% dosažených bodů. Ze cvičení je možno získat max. 40 bodů, pro udělení zápočtu je třeba dosáhnout min. 25 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Návrh pohonu, definice, obsah činnosti, podklady, Druhy elektrických pohonů, základní provozní pojmy, odborná terminologie v elektrických pohonech. Příklad výpočtu zatěžovací charakteristiky pracovního mechanismu (těžní stroj, karusel, jeřáb). Normalizace a technická dokumentace v elektrotechnice se zaměřením na el. pohony. Navrhování elektrických pohonů z hlediska energetických úspor. Provozní vlastnosti pohonů s neelektrickými motory, porovnání, výhody, nevýhody. Jištění elektrických pohonů, analýza poruchových dějů, jistící prvky návrhy jištění pro jednotlivé druhy pohonů. Návrh a dimenzování komponent plně řízeného pohonu s asynchronním motorem. Návrh a dimenzování komponent plně řízeného pohonu se stejnosměrným pohonem. Zpětné vlivy měničů kmitočtu na napájecí síť, motor a okolí. Pohony s malými motory. Pohony ventilové se synchronními a asynchronními motory Druhy výkresové dokumentace. Tvorba výkresové dokumentace s podporou výpočetní techniky. Cvičení: Bezpečnostní školení pro práci v laboratořích, seznámení s obsahem cvičení a podmínkami zápočtu. Příklady výpočtů zatěžovacích diagramů pro pohony mechanismů pojezdu a zdvihu jeřábů. Příklady výpočtu zatěžovacích diagramů pro pohony navíjecích mechanismů. TEST č.1 Příklady určování ztrát motorů a měničů Příklady jištění a dimenzování pohonů (motorů a měničů), plně řiditelných pohonů. TEST č.2 Opakování, konzultace, náhradní laboratorní cvičení. Laboratoře: Měření brzdného režimu pohonu s asynchronním motorem. Ověření vlivu filtračních komponentů u pohonu s měničem kmitočtu. Logické řízení pohonu. Monitorování teploty motoru. Projekty: Výpočet rozběhu pohonu Dimenzování pohonů (motorů a měničů) Vyhotovení výkresové dokumentace zadaného technického zařízení Zpracování výsledků laboratorních cvičení Počítačové laboratoře: Seznámení s programovými produkty podporujícími tvorbu výkresové dokumentace. Seznámení s programovými produkty k návrhu pohonu, analýze odebíraného proudu popř. s ekonomickým vyhodnocením návratnosti investic.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 60  0 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Test č.1 Písemka 10  5
                Test č.2 Písemka 10  5
                Projekt Projekt 10  5
                Protokoly z laboratorních úloh Laboratorní práce 10  5
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní