448-0313/01 – Servopohony malých výkonů (SPMV)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivo Neborák, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivo Neborák, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUH37 doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
NEB30 doc. Ing. Ivo Neborák, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+15

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student získá znalosti umožňující dobrou orientaci v principech činnosti elektrických servopohonů malého výkonu, schopnost samostatné analýzy a syntézy částí elektrických servopohonů malého výkonu a umí aplikovat získané poznatky při praktickém návrhu elektrických servopohonů malého výkonu.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zaměřuje na poznání základních funkcí elektrických servopohonů malého výkonu (servopohony se stejnosměrnými motory, krokovými motory, střídavými servomotory a elektronicky komutovanými motory. pohony se spínanými reluktančními motory). Náplň předmětu se opírá se o poznatky z výkonové elektroniky, elektrických strojů a teorie řízení.

Povinná literatura:

Neborák, I., Sládeček, V.: Servopohony malých výkonů. Učební texty pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava, 2005.

Doporučená literatura:

Skalický J.: Elektrické servopohony. VUT v Brně 1999. ISBN 80-214-1978-4. Flajtingr, J.-Kule, L.: Elektrické pohony se střídavými motory. ZČU Plzeň 2002. ISBN 80-7082-919-2. Javůrek, J.: Regulace moderních elektrických pohonů. Grada Publishing 2003. ISBN 80-247-0507-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Kontrolní testy TEST č.1, TEST č.2 (viz. cvičení). Podmínky udělení zápočtu: Povinná účast na laboratorních cvičeních. Celkem 4 laboratorní cvičení hodnocené max. 5 body, tj. celkem max. 20 bodů z lab. cvičení. Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu. Test je hodnocen max. 10 body, tj. celkem max. 20 bodů z testů. Při opakování testu je test hodnocen pouze 80% dosažených bodů. Ze cvičení je možno získat max. 40 bodů, pro udělení zápočtu je třeba dosáhnout min. 25 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Definice elektrického regulačního servopohonu. Význam regulačních pohonů. Prostředky pro řízení elektrických servopohonů. Inkrementální a absolutní snímače rychlosti a polohy. Regulátory, snímače. Pohony se stejnosměrnými servomotory. Čtyřkvadrantové pulzní měniče pro napájení stejnosměrných servomotorů, jejich řízení. Regulační struktury se stejnosměrnými servomotory. Statické a dynamické vlastnosti pohonů se stejnosměrnými servomotory. Regulace polohy servopohonů. Lineární a časově optimální regulace. Pohony se střídavými asynchronními servomotory, princip činnosti. Měniče pro napájení asynchronních servomotorů, jejich řízení. Regulační struktury pohonů se střídavými asynchronními servomotory. Statické a dynamické vlastnosti. Pohony se střídavými servomotory synchronního typu - s permanentními magnety a reluktanční. Rozdělení, princip činnosti. Měniče pro napájení těchto servomotorů, jejich řízení. Regulační struktury pohonů se střídavými servomotory synchronního typu. Statické a dynamické vlastnosti. Servopohony s elektronicky komutovanými motory (ECM). Princip činnosti ECM. Měniče pro napájení těchto motorů, jejich řízení, regulační struktury pohonů s ECM. Statické a dynamické vlastnosti. Servopohony s lineárními motory. Princip činnosti, měniče pro napájení těchto motorů, jejich řízení, regulační struktury. Pohony s krokovými motory. Rozdělení, princip činnosti. Měniče pro napájení těchto motorů, jejich řízení. Regulační struktury. Řízení pohonů s krokovými motory. Statické a dynamické charakteristiky pohonů s krokovými motory. Číslicová regulace elektrických servopohonů. Vývojové tendence servopohonů malých výkonů. Cvičení: Bezpečnostní školení pro práci v laboratořích, seznámení s obsahem cvičení a podmínkami zápočtu. Příklady servopohonů se stejnosměrnými motory. Příklady servopohonů s asynchronními motory. Příklady servopohonů se synchronními motory. Kontrolní test č.1. - Procvičování probraného učiva Příklady servopohonů s elektronicky komutovanými motory Příklady servopohonů s krokovými motory Kontrolní test č.2. - Procvičování probraného učiva Shrnutí předmětu, závěrečná konzultace k celému rozsahu předmětu, opravy testů, zápočet. Laboratoře: Stejnosměrný polohový servopohon s MAXON motorem. Pohon s bezkomutátorovým elektronicky komutovaným (EC) motorem. Pohon s lineárním motorem. Projekty: Protokoly z laboratorních cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 60  0 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Test č.1 Písemka 10  0 2
                Test č.2 Písemka 10  0
                Laboratorní úlohy Laboratorní práce 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní