448-0314/01 – Programovatelné automaty (PA)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity4
Garant předmětuIng. Václav Sládeček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Sládeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student umí definovat základní požadavky na programovatelné automaty pro aplikace v elektrických pohonech, umí vysvětlit funkci jednotlivých částí programovatelného automatu a aplikovat získané poznatky při praktickém použití programovatelného automatu. Získané poznatky tvoří součást znalostí elektroinženýra zejména, je-li zaměřen na aplikace mikropočítačových řídicích systémů v řízení elektrických pohonů.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět pojednává o programovatelných automatech a jejich aplikacích průmyslové elektroniky, např. v řízení elektrických pohonů. Je zde rozebrán základní popis programovatelných automatů a jejich architektura. Jsou presentovány některé základní typické aplikace.

Povinná literatura:

Fedor,P. - Perduková, D.: Programovatelné automaty v elektrických pohonov. Monografie. TU Košice, 2001.

Doporučená literatura:

Odborné texty na adrese http://fei.vsb.cz/kat448/kat_448.htm

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Kontrolní testy TEST č.1, TEST č.2 (viz. cvičení). Podmínky udělení zápočtu: Povinná účast na laboratorních cvičeních. Celkem 3 laboratorní cvičení hodnocené max. 6 body, tj. celkem max. 18 bodů z lab. cvičení. Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu. Test je hodnocen max. 11 body, tj. celkem max. 22 bodů z testů. Při opakování testu je test hodnocen pouze 80% dosažených bodů. Ze cvičení je možno získat max. 40 bodů, pro udělení zápočtu je třeba dosáhnout min. 25 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Architektura systémů s PA. Technické prostředky PA. Formy zápisu činnosti PA. Programování logických automatů. Filosofie programování PA. Příkazy a jejich činnost. Příkazy pro binární (releovou) logiku. Příkazy pro časovače a čítače. Porovnávací instrukce. Matematické příkazy. Instrukce kopírování a přesunu. Příkazy pro logické operace. Programovací prostředí pro PA. Konfigurace hardware PA. Editace líniového schéma. Ladění programu. Příklady logického řízení v elektrických pohonech. Sekvenční řízení. Definice sekvence. Stavba programu v PA. Blok řízení sekvence. Základní bloky logického řízení. Blok zpracování analogové veličiny. Blok řízení motoru. Blok regulátorů. Vývojové tendence programovatelných automatů. Cvičení: Seznámení se školním PA. Popis hardware. Úprava analogových a digitálních signálů pro zpracování v PA, zadání semestrální práce. Vývojové prostředky PA Test č.1, procvičování přednáškových témat. Test č.2, procvičování přednáškových témat. Odevzdání semestrálních prací, konzultace k hodnocení. Laboratoře: Laboratorní úloha č. 1 - Měření na hardware PA. Laboratorní úloha č. 2 - Měření na modelu, ověření činnosti PA. Laboratorní úloha č. 3 - Měření na modelu, ověření činnosti PA. Projekty: Protokoly z laboratorních cvičení. Počítačové laboratoře: Vývojové prostředky PA. Tvorba programu pro PA. Sestavení programu PI- regulátoru pro PA. Vývojový SW zajištěn v anglické verzi.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.