448-0319/01 – Konstrukce elektronických zařízení (KEZ)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAV278 Ing. Aleš Havel, Ph.D.
HRO064 Ing. Michal Hromják
H1L20 prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.
PFO001 Ing. Zdeněk Pfof
SIM01 doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D.
VAC174 Ing. Petr Vaculík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+18

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student získá znalosti umožňující dobrou orientaci v principech konstrukce elektronických zařízení, schopnost samostatné analýzy a syntézy konstrukce elektronických zařízení a umí aplikovat získané poznatky při praktickém návrhu konkrétního elektronického zařízení. Získané poznatky tvoří součást všeobecných znalostí elektroinženýra zejména, je-li zaměřen na vývoj a aplikace systémů průmyslové elektroniky.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s postupy a metodami pro konstrukční návrh elektronických zařízení, seznamuje se základním sortimentem komponent a jeho konstrukčním provedením.

Povinná literatura:

Šavel, J.: Materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice. BEN, 2007, ISBN 987-80-7300-190-2. Abel, M.: Plošné spoje se SMD, návrh a konstrukce.Platan, 2000, ISBN 80-902733-2-7. Ginsberg, G.L.: Printed Circuits Design. McGraw-Hill, Inc., 1990. Heumann, K.: Basic Principles of Power Electronics. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 1986, ISBN 3-540-16138-4. Rashid, M. H.: Power Electronics. Prentice-Hall International, Inc., 1993, ISBN 0-13-334483-5. Strauss, R.: Surface Mount Technology. Butterworth - Heinemann, Ltd., 1994. Slávik, I.: Konštrukcia výkonových polovodičových meničov, ALFA Bratislava 1985.

Doporučená literatura:

Odborné texty na adrese http://fei.vsb.cz/kat448/kat_448.htm

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Kontrolní testy TEST č. 1, TEST č. 2 Podmínky udělení zápočtu: Zpracování projektu hodnoceného max. 20 body. Povinné absolvování dvou kontrolních testů hodnocených každý max. 10 body. Cvičení max. 40 bodů. Pro udělení zápočtu je třeba dosáhnout min. 25 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Požadavky na konstrukci elektronických zařízení. Pasivní součástky a jejich vlastnosti, standardizované řady součástek Polovodičové součástky a bloky, provedení bezpotenciálových modulů. Postupy správného návrhu elektronických obvodů pro jejich realizaci. Vstupní a výstupní obvody elektronických zařízení, obvody pro přizpůsobení a spojování elektronických zařízení. Konstrukce elektronických zařízení z hlediska rušení a elektromagnetické kompatibility. Problematika rozmisťování prvků s ohledem na vzájemné tepelné ovlivňování a elektromagnetické rušení. Desky s plošnými spoji. Rozložení obrazců na vícevrstvých deskách. Obvodové parametry obrazců, třídy přesnosti Metody návrhu a výroby desek s plošnými spoji, technologie pájení. Magnetické obvody a kondenzátory pro průmyslovou elektroniku. Výkonové ztráty součástek, jejich dimenzování a chlazení. Způsoby pro chlazení elektronických zařízení. Systémy vzduchového a kapalinového chlazení. Moderní chladicí systémy, odpařovací chlazení, tepelné trubice. Jisticí a ochranné obvody elektronických zařízení. Konstrukční řešení elektronických zařízení. Spolehlivost a diagnostika elektronických zařízení. Montáž a údržba elektronických zařízení. Cvičení: Způsoby zadávání požadavků na konstrukci elektronických zařízení. Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat. Navrhování základních logických obvodů a návrh realizačních schémat. Řady jmenovitých hodnot a způsoby označování součástek, podrobný výpočet ztrát a výkonové dimenzování součástek. Seznámení s nejčastějšími návrhovými systémy plošných spojů. Návrh desek s plošnými spoji. Seznámení se a procvičení zásad správného pájení plošných spojů. Výpočet systému vzduchového chlazení s vlastní i nucenou cirkulací vzduchu. Metodika pro výpočet speciálních chladicích systémů. Návrh jisticích obvodů elektronických zařízení. Návrh vybraného typu elektronického zařízení. Kolektivní oponentura navrhovaných konstrukčních řešení. Projekty: Návrh konstrukčního řešení vybraného typu elektronického zařízení pro oblast průmyslové elektroniky. Kolektivní oponentura navrhovaných konstrukčních řešení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Návrh elektronického zařízení Projekt 20  0 3
                Písemný test č.1 Písemka 10  0 3
                Písemný test č.2 Písemka 10  0 2
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní