448-0500/01 – Elektronika (ELK)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity4
Garant předmětuIng. Václav Sládeček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Sládeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student získá znalosti umožňující dobrou orientaci v principech činnosti analogových elektronických obvodů, schopnost samostatné analýzy a syntézy elektronických obvodů a umí aplikovat získané poznatky při praktickém návrhu analogových elektronických obvodů.

Vyučovací metody

Anotace

Síťové napájecí zdroje, usměrňovače, pasivní filtry, nasobiče napětí, stabilizátory a regulátory napětí. Transistorové zesilovače, rozdílové zesilovače, výkonové zesilovače. Operační zesilovače, operační síť, lineární a nelineární aplikace. Generátory periodických signálů, harmonické oscilátory, funkční generátory. Modulátory a demodulátory. Tranzistorové spínače. Prerekvizity: žádné

Povinná literatura:

Brandštetter, P.: Elektronika. Skriptum VŠB, Ostrava 1991. Brandštetter, P.- Chlebiš, P.: Elektronika - laboratorní cvičení. Skriptum VŠB, Ostrava 1988. Horowitz, P. - Hill, W.: The Art of Electronics. Cambridge University Press, ISBN 0-521-37095-7, 1989. Kale, C.O.: Introduction to passive, linear, and digital electronics. Reston Publishing Company, ISBN 0-8359-3263-X, 1985.

Doporučená literatura:

Odborné texty na adrese http://fei.vsb.cz/kat448/Vsb.cz/texty1.htm

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Kontrolní testy Podmínky udělení zápočtu: 100% účast na laboratorní výuce, výjímečně možnost náhrady po individuální domluvě s vedoucím cvičení. odevzdání protokolů z měření v řádném termínu =1 týden po ukončení měření absolvování všech kontrolních testů v řádném termínu (bude sdělen minimálně týden předem). V případě absolvování testu v jiném než řádném termínu bude tento hodnocen pouze 80% dosažených bodů. Každý test je možné 1x opakovat, při jeho opakování bude hodnocen pouze 80% dosažených bodů a bude započítán výsledek opakovaného testu! získání minimálně 25 bodů ze cvičení ze 40 možných. Bodové hodnocení cvičení: maximálně 40 bodů, z toho: T1 = max. 10 bodů T2 = max. 10 bodů laboratorní úlohy = max. 20 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Síťové napájecí zdroje. Požadavky na jednotlivé části zdrojů. Usměrňovače. Dokončení usměrňovačů. Zdvojovače a násobiče napětí. Filtrace usměrněného napětí. Parametrické stabilizátory napětí. Proudové zdroje. Zpětnovazební regulátory napětí spojité a impulsní. Zesilovače. Nastavení a stabilizace klidového pracovního bodu bipolárních a unipolárních tranzistorů. Širokopásmové zesilovače malého signálu. Přenosové parametry. Rozklad na kmitočtová pásma. Řešení zesilovačů malého signálu ve středofrekvenčním pásmu v zapojení se společným emitorem a kolektorem. Vícestupňové zesilovače. Stejnosměrná a střídavá vazba. Zpětná vazba v elektronických obvodech. Výkonové zesilovače ve třídě A, B, AB. Tranzistor ve spínacím režimu, klopné obvody. Diferenční zesilovač a jeho aplikace. Teorie operačního zesilovače. Ideální a reálný operační zesilovač. Zpětnovazební poměr a jeho význam. Operační rovnice. Stabilita operačních sítí. Základní zapojení operačních zesilovačů. Lineární aplikace operačních zesilovačů. Nelineární aplikace operačních zesilovačů. Generátory periodických signálů. Harmonické oscilátory. Generátory obdélníkových, trojúhelníkových a pilových signálů. Cvičení: Opakování vlastností pasívních a aktivních elektronických prvků. Příklady výpočtu síťových napájecích zdrojů. Příklady výpočtu parametrických stabilizátorů a zpětnovazebních regulátorů napětí. TEST č.1 - Základní znalosti z oblasti síťových napájecích zdrojů. Příklady návrhu obvodů pro nastavení a stabilizaci klidového pracovního bodu tranzistoru. Příklady návrhu širokopásmových zesilovačů. Příklady návrhu klopných obvodů, aplikace se speciální- mi integrovanými obvody, propojení s obvody TTL a CMOS. Příklady aplikací diferenčního zesilovače. Operační zesilovače. TEST č. 2 - Zesilovače, operační zesilovače. Laboratoře: Měření základních zapojení usměrňovačů. Měření vlastností parametrických stabilizátorů napětí. Měření základních typů zpětnovazebních stabilizátorů napětí. Měření zpětnovazebních stabilizátorů v aplikacích. Klopné obvody Měření vlastností základních vlastností operačních zesilovačů. Lineární aplikace operačních zesilovačů Nelineární aplikace operačních zesilovačů. Generátory harmonických signál Generátory tvarových signálů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku