448-0503/01 – Technické prostředky pro řízení elektrických pohonů (TPŘEP)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRA30 prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.
HRO064 Ing. Michal Hromják
PAV15 Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D.
SLI111 Bc. Ing. David Slivka, Ph.D.
SIM01 doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+18

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student získá znalosti umožňující dobrou orientaci v principech činnosti technických prostředků elektrických regulačních pohonů, schopnost samostatné analýzy a syntézy technických prostředků elektrických regulačních pohonů a umí aplikovat získané poznatky při praktickém návrhu technických prostředků elektrických regulačních pohonů. Získané poznatky tvoří součást všeobecných znalostí elektroinženýra zejména, je-li zaměřen na aplikace elektrických pohonů a jejich řízení.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zaměřuje na realizaci základních technických prostředků elektrických regulačních pohonů, mezi které patří zadávací členy, řídicí členy a měřicí členy, pomocí analogové, číslicové a mikroprocesorové techniky. Náplň předmětu se opírá se o poznatky z elektroniky, výkonové elektroniky a elektrických pohonů.

Povinná literatura:

Brandštetter, P.: Technické prostředky pro řízení elektrických pohonů. Učební texty pro kombinované a distanční studium, VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2005.

Doporučená literatura:

Mráz, Z.: Řídicí členy elektrických pohonů. Skriptum VUT, Brno 1983. Brandštetter, P.: Střídavé regulační pohony - Moderní způsoby řízení. Monografie, VŠB-Technická univerzita Ostrava, ISBN 80-7078-668-X, 1999, 181 p. Brandštetter, P. - Neborák, I.- Vrána,V.: Elektrické pohony - Příklady návrhu logického řízení a simulace. Skriptum VŠB, Ostrava 1989. Pavelek, T.: Řídicí členy elektrických pohonů - laboratorní cvičení. Syllaby VŠB, Ostrava 1995.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Kontrolní testy TEST č.1, TEST č.2. Podmínky udělení zápočtu: Účast na laboratorní výuce (100%). Odevzdání protokolů z měření. Absolvování všech kontrolních testů v řádném termínu. Získání minimálně 25 bodů. Bodové hodnocení cvičení - maximálně 40 bodů, z toho: test T1 - max. 10 bodů, test T2 - max. 10 bodů, laboratorní úlohy - max. 20 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základní pojmy z oblasti řízení elektrických pohonů. Rozdělení technických prostředků. Požadavky na technické prostředky elektrických regulačních pohonů. Základní elektronické obvody pro zpracování analogových signálů. Zesilovače. Logaritmické a exponenciální funkční měniče. Komparátory. Operační usměrňovače, členy absolutní hodnoty, funkční měniče. Návrh, obvodové řešení, statické a dynamické vlastnosti. Filtrace signálů, aktivní filtry s operačními zesilovači. Návrh, obvodové řešení, statické a dynamické vlastnosti. Spínací a přepínací elektronické obvody, funkční měniče, analogové multiplexery. Analogové paměti a jejich aplikace. Návrh, obvodové řešení, statické a dynamické vlastnosti. Analogové násobičky a jejich aplikace. Návrh, obvodové řešení, statické a dynamické vlastnosti. Generátory periodických signálů. Funkční generátory. Fázový závěs a jeho aplikace, převodníky frekvence - napětí. Návrh, obvodové řešení, statické a dynamické vlastnosti. Mikropočítačové řídicí systémy elektrických pohonů. Požadavky, základní konfigurace, čislicové zpracování vstupních a výstupních signálů. Analogově-číslicové a číslicově-analogové převodníky. Návrh, obvodové řešení, statické a dynamické vlastnosti. Zadávací členy. Základní požadavky. Aktivní a pasivní omezovače. Omezovač strmosti nárůstu žádané veličiny Řídicí členy. Základní požadavky. Návrh a realizace analogových řídicích členů. P, I, D, PI, PID regulátory. Návrh regulátorů, statické a dynamické vlastnosti.. Měřicí členy. Požadavky na měřicí členy. Snímače napětí a proudu, izolační zesilovače. Návrh, obvodové řešení, statické a dynamické vlastnosti. Snímače rychlosti. Obvody pro vyhodnocení rychlosti a polohy. Návrh, obvodové řešení, statické a dynamické vlastnosti. Snímače polohy. Obvody pro vyhodnocení rychlosti a polohy. Návrh, obvodové řešení, statické a dynamické vlastnosti. Cvičení: Opakování a návrh jednoduchých zapojení s operačními zesilovači. TEST č. 1, procvičování přednáškových témat 1 až 5. TEST č. 2, procvičování přednáškových témat 6 až 10. Konzultace, zápočet. Laboratoře: Laboratorní úloha č. 1 - Analogové řídicí členy regulačních obvodů. Laboratorní úloha č. 2 - Rozběhový člen, omezovače. Laboratorní úloha č. 3 - Aktivní filtry s operačními zesilovači. Laboratorní úloha č. 4 - Operační usměrňovače. Laboratorní úloha č. 5 - Analogové násobičky a jejich aplikace. Laboratorní úloha č. 6 - Generátory funkcí Laboratorní úloha č. 7 - Převodník napětí - frekvence, frekvence - napětí Laboratorní úloha č. 8 - Aplikace fázového závěsu Laboratorní úloha č. 9 - Čidla proudu a napětí. Laboratorní úloha č. 10 - Čidla polohy a rychlosti. Projekty: Zpracování výsledků laboratorních cvičení: 1 - Analogové řídicí členy regulačních obvodů. 2 - Rozběhový člen, omezovače. 3 - Aktivní filtry s operačními zesilovači. 4 - Operační usměrňovače. 5 - Analogové násobičky a jejich aplikace. 6 - Generátory funkcí. 7 - Převodník napětí - frekvence, frekvence - napětí. 8 - Aplikace fázového závěsu. 9 - Čidla proudu a napětí. 10 - Čidla polohy a rychlosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 25
                Laboratorní protokoly Laboratorní práce 20  10 3
                Test č.1 Písemka 10  5 3
                Test č.2 Písemka 10  5
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  15 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  5 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Rožnov pod Radhoštěm 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika K čeština Šumperk 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 letní