448-0504/02 – Elektrické pohony (EP)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivo Neborák, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEI, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRA109 Ing. Ondřej Frančík
NEB30 doc. Ing. Ivo Neborák, CSc.
ODL006 Ing. Lukáš Odlevák
PFO001 Ing. Zdeněk Pfof
REC022 Ing. Pavel Rech
SLA10 Ing. Václav Sládeček, Ph.D.
VAC174 Ing. Petr Vaculík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+18

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student umí definovat základní požadavky na elektrické pohony a aplikovat získané poznatky při praktickém návrhu elektrického pohonu. Získané poznatky tvoří součást všeobecných znalostí elektroinženýra zejména, je-li zaměřen na aplikace elektrických pohonů.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zaměřuje na poznání základních principů, složení a funkcí elektrických pohonů. Náplň předmětu se opírá se o poznatky z elektroniky, výkonové elektroniky a elektrických strojů.

Povinná literatura:

Neborák, I. - Sládeček, V.: Elektrické pohony. Učební texty pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava, 2007. Neborák, I. - Sládeček, V. - Palacký, P. - Vrána, V.: Elektrické pohony, Syllaby do cvičení. VŠB-TU Ostrava, 2002. Čermák, T. : Elektrické pohony. Skriptum VŠB Ostrava, 1982.

Doporučená literatura:

Neborák, I.- Vrána, V. : Elektrické pohony-sbírka řešených příkladů. Skriptum VŠB Ostrava, 1990. Neborák, I.- Vrána, V. : Elektrické pohony-návody do laboratorních cvičení. Skriptum VŠB Ostrava, 1987. Brandštetter, P.- Neborák, I.- Vrána, V. : Elektrické pohony-příklady návrhu logického řízení a simulace. Skriptum VŠB Ostrava, 1989.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Absolvování kontrolních testů T1 a T2 Podmínky udělení zápočtu: 100% účast na laboratorní výuce Absolvování všech kontrolních testů v řádném termínu (bude sdělen minimálně týden předem). V případě absolvování testu v jiném než řádném termínu bude tento hodnocen pouze 80% dosažených bodů. Každý test je možné 1x opakovat, při jeho opakování bude hodnocen pouze 80% dosažených bodů a bude započítán výsledek opakovaného testu! Získání minimálně 25 bodů ze cvičení ze 40 možných. Bodové hodnocení cvičení - maximálně 40 bodů, z toho T1 max. 10 bodů, T2 max. 10 bodů. Laboratorní úlohy - maximálně 20 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Mechanika a kinematika elektrických pohonů Oteplování a energetika elektrických pohonů Technické prostředky pro řízení elektrických pohonů Měniče pro napájení stejnosměrných motorů Pohony se stejnosměrnými motory Měniče pro napájení střídavých motorů Pohony s asynchronními motory Pohony se synchronními motory Pohony s krokovými motory Pohony se spínanými reluktančními motory Pohony s elektronicky komutovanými motory Elektrické pohony v automobilech Moderní způsoby analýzy a syntézy elektrických pohonů Perspektivy elektrických pohonů Cvičení: Bezpečnostní školení pro práci v laboratořích, seznámení s obsahem cvičení a podmínkami zápočtu. Určení momentu setrvačnosti Určení momentů a výkonů pracovních strojů, zatěžovací diagramy pracovních strojů, příklady z mechaniky elektrických pohonů Příklady z oteplování el. pohonů Příklady pohonů se stejnosměrnými motory, Struktury pohonů s Leonardovým, tyristorovým a pulsním měničem Kontrolní test č. 1. Příklady pohonů se sériovými motory Příklady pohonů s asynchronními motory Brzdění asynchronních motorů, frekvenční řízení asynchr. motorů Kontrolní test č. 2. Příklady regulačních obvodů elektrických pohonů Opakování, konzultace, opravy kontrolních testů, náhradní laboratorní cvičení Laboratoře: Elektromechanické přechodové děje. Oteplení motoru pro různé druhy zatížení. Struktury ss motoru s cizím buzením. Vlastnosti elektrického pohonu s asynchronním motorem napájeným z měniče kmitočtu. Projekty: Protokoly z laboratorních cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Laboratorní úlohy Laboratorní práce 20  0 3
                Test č. 1 Písemka 10  0 3
                Test č. 2 Písemka 10  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku