448-0505/01 – Mikropočítačové řídicí systémy I (MŘS1)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Petr Palacký, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD067 Ing. Petr Hudeček
PAL70 prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+18

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student umí definovat základní požadavky na mikropočítačové řídicí systémy, umí vysvětlit funkci jednotlivých částí mikropočítačových řídicích systémů a aplikovat získané poznatky při praktickém návrhu mikropočítačového řídicího systému. Získané poznatky tvoří součást všeobecných znalostí elektroinženýra zejména, je-li zaměřen na aplikace elektrických pohonů a jejich řízení.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zaměřuje základní poznatky z mikroprocesorové techniky. Náplň předmětu se opírá se o poznatky z elektroniky, analogové techniky a číslicové techniky.

Povinná literatura:

Kočiš, I. - Šulko, I. : Mikroprocesory a mikropočítače. ALFA, SNTL 1986. Sobotka, Z. : Otázky a odpovede z mikroprocesorov a mikropočitačov, ALFA 1986. Knižnice ČSVTS: Styk mikropočítače s prostředím. Künzel, K. - Žáček, J.: Mikroprocesorová technika. ČVUT Praha, 1996. Brey B.B.: The Intel microprocessors: architecture, programming and interfacing. Prentice Hall,London, 1994. Steckhahn, A.D. - Otter, J.D.: Industrial applications for microprocessors. Reston Publishing Company, 1982. Microprocessors and microsystems. Oxford Elsevier, ISSN 01141-9331.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Kontrolní testy TEST č.1, TEST č.2 (viz. cvičení). Podmínky udělení zápočtu: Povinná účast na laboratorních cvičeních. Celkem 4 laboratorních cvičení hodnocených max. 5 body, tj. celkem max. 20 bodů z lab. cvičení. Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu. Test je hodnocen max. 10 body, tj. celkem max. 20 bodů z testů. Při opakování testu je test hodnocen pouze 80% dosažených bodů. Ze cvičení je možno získat max. 40 bodů, pro udělení zápočtu je třeba dosáhnout min. 25 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Rozvod logických úrovní, napojení ovládacích prvků na IO, vstupní a výstupní obvody pro přizpůsobování signálů. Architektura mikropočítačových systémů. Klasifikace sběrnic v mikropočítačovém systému, princip společné sběrnice. Základní druhy přenosů po sběrnici. Styk mikropočítače s periferiemi, typické průběhy I/O operací, adresování I/O. Druhy přenosu dat mezi mikropočítačem a okolím, sériový přenos, chyby přenosu a jejich ošetření. Vstupně-výstupní integrované I/O obvody. Čítače, časovače, obvody sériového styku. Paměti RWM, PROM, EPROM. Obvody PAL, GAL. Styk mikropočítače s analogovým prostředím, analogový vstup, analogový výstup. Systémový návrh styku s analogovými signály. Přehled osmibitových mikroprocesorů, charakteristika, použití. Jednočipové mikropočítače základní charakteristika, vývojové etapy, rozčlenění. Jednočipový mikropočítač INTEL 8051. Architektura, paměťový prostor, ALU. Jednočipový mikropočítač INTEL 8051. Systém přerušení, periferie. Úvod do problematiky 16-ti bitových mikroprocesorů a jednočipových mikropočítačů. Mikroprocesory řady 186. Architektura, paměťový prostor. Přerušovací systém a periferie mikroprocesoru 80186. Mikropočítačový řídicí systém s mikroprocesorem 80186. Aplikace mikropočítačového systému v řízení elektrických pohonů. Cvičení: Opakování - logické obvody, použití sekvenčních obvodů v mikroprocesorové technice. Vstupní TEST. Vstupní a výstupní obvody pro přizpůsobení signálů, generátory hodin TEST č.1. - Opakování probraných témat, prostředky pro programování pamětí a obvodů PAL, GAL. Vývojové prostředky pro tvorbu aplikačního software, komunikace s nadřazeným systémem. TEST č. 2. Laboratoře: Obvody pro zkrácení pulsů - laboratorní úloha Sběrnicové obvody - laboratorní úloha. Jednoduché dekodéry adres - laboratorní úloha. Aplikace převodníku úrovní MAX 232 pro sériovou komunikaci - laboratorní úloha. Návrh A/D převodník - laboratorní úloha. Využití vzorkovacího zesilovače pro zpracování analogového signálu v mikroprocesorové technice - laboratorní úloha. Jednočipový mikropočítač 8051, 80535 - výukový systém - laboratorní úloha. Řízení ss motorku pomocí jednočipového mikropočítače - laboratorní úloha. Realizace generátoru pilovitého napětí a ověření jeho funkce - laboratorní úloha. Vývojový software zajištěn v anglické verzi. Projekty: Zpracování výsledků laboratorních cvičení: 1 - Obvody pro zkrácení pulsů. 2 - Sběrnicové obvody. 3 - Jednoduché dekodéry adres. 4 - Aplikace převodníku úrovní MAX 232 pro sériovou komunikaci. 5 - Návrh A/D převodník. 6 - Využití vzorkovacího zesilovače pro zpracování analogového signálu v mikroprocesorové technice. 7 - Jednočipový mikropočítač 8051, 80535 - výukový systém. 8 - Řízení ss motorku pomocí jednočipového mikropočítače. 9 - Realizace generátoru pilovitého napětí a ověření jeho funkce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2005/2006 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Písemka Písemka 10  0
                Písemka Písemka 10  0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 10  0 3
                Projekt Projekt 10  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Rožnov pod Radhoštěm 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika K čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní