448-0507/01 – Modelování a simulace elektrických pohonů (MSEP)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivo Neborák, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivo Neborák, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEB30 doc. Ing. Ivo Neborák, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student získá znalosti umožňující dobrou orientaci v principech modelování a simulace elektrických pohonů, schopnost samostatné analýzy a syntézy jednotlivých simulačních bloků a umí aplikovat získané poznatky při praktickém návrhu simulačního modelu elektrického pohonu. Získané poznatky tvoří součást všeobecných znalostí elektroinženýra zejména, je-li zaměřen na aplikace elektrických pohonů.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zaměřuje na modelování a simulaci provozních stavů elektrických pohonů na osobním počítači. Pro simulaci přechodných dějů je využíván softwarový produkt MATLAB/SIMULINK. Náplň předmětu se opírá se o poznatky z výkonové elektroniky, elektrických strojů a elektrických pohonů.

Povinná literatura:

NEBORÁK, I.: Modelování a simulace elektrických regulovaných pohonů. Monografie, VŠB-TU Ostrava 2002, 172 stran, ISBN 80-248-0083-7.

Doporučená literatura:

Čermák, T. : Elektrické pohony. Skriptum VŠB Ostrava, 1982. Čermák, T. : Elektrické regulační pohony. Skriptum VŠB Ostrava, 1986. Vondrášek, F. : Výkonová elektronika I.,II., skriptum VŠSE, Plzeň, 1981.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Kontrolní testy TEST č.1, TEST č.2 (viz. cvičení). Podmínky udělení zápočtu: Povinná účast na počítačových cvičeních. Celkem 5 simulačních úloh hodnocených max. 4 body, tj. celkem max. 20 bodů z počítač. cvičení. Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu. Test je hodnocen max. 10 body, tj. celkem max. 20 bodů z testů. Při opakování testu je test hodnocen pouze 80% dosažených bodů. Ze cvičení je možno získat max. 40 bodů, pro udělení zápočtu je třeba dosáhnout min. 25 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základní pojmy modelování a simulace.Rozdělení simulačních modelů. Simulační jazyky vhodné k simulaci elektrických pohonů. Způsoby modelování a simulace stejnosměrného motoru. Způsoby modelování a simulace asynchronního motoru. Způsoby modelování a simulace synchronního motoru s permanentními magnety a s budicím vinutím. Způsoby modelování a simulace řízeného a neřízeného, nereverzačního a reverzačního usměrňovače. Způsoby modelování a simulace pulzního měniče. Způsoby modelování a simulace frekvenčního měniče s napěťovým střídačem bez a s pulsně šířkovou modulací. Způsoby modelování a simulace frekvenčního měniče s proudovým střídačem. Způsoby modelování a simulace cyklokonvertoru. Způsoby modelování a simulace nelineárních členů (omezení,vůle v převodu atd.). Způsoby modelování a simulace spojitých regulátorů a čidel. Způsoby modelování a simulace číslicových členů -(vzorkovač, tvarovač, kvantovač, A/D,D/A převodník.) regulátorů a čidel ( P, PI, PID, PS, PSD regulátory, inkrementální čidlo). Cvičení: Seznámení s obsluhou simulačního programu MATLAB-SIMULINK, standardní bloky, tvorba datových souborů. Simulace stejnosměrného motoru s cizím buzením. Kontrolní test č.1. Simulace asynchronního motoru. Simulace synchronního motoru s permanentními magnety. Kontrolní test č.2. Simulace číslicových členů, čidel a regulátorů. Projekty: Protokoly z počítačových cvičení. Počítačové laboratoře: Simulace stejnosměrného motoru napájeného z ideálního zdroje napětí Simulace stejnosměrného motoru napájeného z pulzního měniče Simulace asynchronního motoru napájeného ze zdroje harmonického napětí Simulace asynchronního motoru napájeného z frekvenčního měniče s napěťovým střídačem bez pulsně šířkové modulace Simulace asynchronního motoru napájeného z frekvenčního měniče s napěťovým střídačem s pulsně šířkovou modulací

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 20  0 3
                Test č.1 Písemka 10  0 3
                Test č. 2 Písemka 10  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.