448-0508/01 – Elektrické pohony (EPK)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity8
Garant předmětuIng. Václav Sládeček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Sládeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA10 Ing. Václav Sládeček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student umí definovat základní požadavky na elektrické pohony a aplikovat získané poznatky při praktickém návrhu elektrického pohonu. Získané poznatky tvoří součást všeobecných znalostí elektroinženýra zejména, je-li zaměřen na aplikace elektrických pohonů.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zaměřuje na poznání základních funkcí elektrických pohonů. Náplň předmětu se opírá se o poznatky z elektroniky, výkonové elektroniky a elektrických strojů. Získané poznatky tvoří součást všeobecných znalostí elektroinženýra zejména, je-li zaměřen na aplikace elektrických pohonů.

Povinná literatura:

Čermák, T. : Elektrické pohony. Skriptum VŠB Ostrava, 1982. Neborák, I.- Vrána, V. : Elektrické pohony-sbírka řešených příkladů. Skriptum VŠB Ostrava, 1990. Neborák, I.- Vrána, V. : Elektrické pohony-návody do laboratorních cvičení. Skriptum VŠB Ostrava, 1987. Brandštetter, P.- Neborák, I.- Vrána, V. : Elektrické pohony-příklady návrhu logického řízení a simulace. Skriptum VŠB Ostrava, 1989. Boldea, I. - S.A. Nasar: Electric drives. CRC Press, ISBN 0-8493-2521-8, 1999.

Doporučená literatura:

Odborné texty na adrese http://fei.vsb.cz/kat448/Vsb.cz/texty1.htm

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Kinematika a mechanika elektrických pohonů. Oteplování a energetika elektrických pohonů. Charakteristiky stejnosměrných pohonů s Leonardovým měničem, řízenými tyristorovým usměrňovači a pulzními měniči. Matematické modely stejnosměrného motoru s cizím buzením, ss sériového motoru a měničů. Struktury stejnosměrných pohonů s řízenými tyristorovými usměrňovači a pulzními měniči Charakteristiky střídavých pohonů s asynchronním motorem, ventilové kaskády, elektrický hřídel. Frekvenční řízení rychlosti asynchronních motorů. Charakteristiky střídavých pohonů se synchronními motory, ventilový motor. Struktury střídavých pohonů. Vektorové řízení střídavých pohonů. Analýza a syntéza regulačních pohonů. Regulace rychlosti a polohy stejnosměrných pohonů. Regulace rychlosti a polohy střídavých pohonů s asynchronními motory. Regulace rychlosti a polohy střídavých pohonů se synchronními motory. Cvičení: Bezpečnostní školení pro práci v laboratořích, seznámení s obsahem cvičení a podmínkami zápočtu. Určení momentu setrvačnosti. Určení momentů a výkonů pracovních strojů, zatěžovací diagramy pracovních strojů, příklady z mechaniky elektrických pohonů. Příklady z oteplování el. pohonů. Příklady pohonů se stejnosměrnými motory, struktury pohonů s Leonardovým a tyristorovým měničem. Kontrolní test č. 1. Příklady pohonů se sériovými motory, pohony s asynchronními motory. Kontrolní test č. 2., Skluzová regulace AM, diferenciální spojení as. motorů. Brzdění asynchronních motorů, frekvenční řízení asynchr. motorů. Příklady regulačních obvodů elektrických pohonů Kontrolní test č. 3. Opakování, konzultace, opravy kontrolních testů, náhradní laboratorní cvičení. Laboratoře: Elektromechanické přechodové děje. Oteplení motoru pro různé druhy zatížení. Struktury ss motoru s cizím buzením. Eldroregulace a diferenciální spojení asynchronních motorů. Řízení pohonu pomocí kontaktní logiky Momentové charakteristiky asynchronního motoru v brzdných režimech.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 18  0
                Písemka Písemka 22  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku