448-0511/01 – Elektrické pohony KE (EPKE)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivo Neborák, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivo Neborák, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEB30 doc. Ing. Ivo Neborák, CSc.
PFO001 Ing. Zdeněk Pfof
SAM060 Ondřej Samek
SLA10 Ing. Václav Sládeček, Ph.D.
VAC174 Ing. Petr Vaculík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se základními vlastnostmi elektrických pohonů, a to jak neregulovaných, tak i regulovaných. Náplní předmětu jsou pohony se všemi běžnými typy stejnosměrných i střídavých elektromotorů používaných v zařízeních komerční elektrotechniky.

Vyučovací metody

Anotace

Náplní předmětu jsou pohony se všemi běžnými typy stejnosměrných i střídavých elektromotorů používaných v zařízeních komerční elektrotechniky. Součástí znalostí jsou i principy činnosti polovodičových měničů pro napájení těchto motorů, jejich statické a dynamické vlastnosti a rovněž i funkce prostředků pro řízení elektrických pohonů, zejména regulátorů a čidel.

Povinná literatura:

Čermák, T. : Elektrické pohony. Skriptum VŠB Ostrava, 1982. Neborák, I.- Sládeček, V. : Elektrické pohony-KE. Učební texty pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava, 2005. Neborák, I. - Sládeček, V. - Palacký, P. - Vrána, V.: Elektrické pohony, Syllaby do cvičení. VŠB-TU Ostrava, 2002.

Doporučená literatura:

Neborák, I.- Vrána, V. : Elektrické pohony-sbírka řešených příkladů. Skriptum VŠB Ostrava, 1990. Neborák, I.- Vrána, V. : Elektrické pohony-návody do laboratorních cvičení. Skriptum VŠB Ostrava, 1987.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Absolvování kontrolních testů T1 a T2 Podmínky udělení zápočtu: 100% účast na laboratorní výuce Absolvování všech kontrolních testů v řádném termínu (bude sdělen minimálně týden předem). V případě absolvování testu v jiném než řádném termínu bude tento hodnocen pouze 80% dosažených bodů. Každý test je možné 1x opakovat, při jeho opakování bude hodnocen pouze 80% dosažených bodů a bude započítán výsledek opakovaného testu! Získání minimálně 25 bodů ze cvičení ze 40 možných. Bodové hodnocení cvičení - maximálně 40 bodů, z toho T1 max. 10 bodů, T2 max. 10 bodů. Laboratorní úlohy - maximálně 20 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základní pojmy elektrických pohonů. Kinematika a mechanika elektrických pohonů. Oteplování a energetika elektrických pohonů. Základní vlastnosti pohonů se stejnosměrnými motory s cizím buzením a permanentními magnety. Základní vlastnosti pohonů se seriovými stejnosměrnými motory a s univerzálními motory. Základní vlastnosti střídavých pohonů s asynchronními motory. Základní vlastnosti střídavých pohonů s motory synchronního typu (EC motory, krokové motory atd.). Prostředky pro řízení elektrických pohonů. Regulátory, čidla. Elektrické pohony používané v automatizační technice a výpočetní technice. Elektrické pohony používané v automobilech. Elektrické pohony používané u ručního nářadí, v zahradní technice (čerpadla, el. sekačky atd.). Elektrické pohony používané u domácích spotřebičů. Cvičení: Příklady z mechaniky a kinematiky elektrických pohonů. Příklady z oteplování a dimenzování elektrických pohonů. Příklady pohonů se stejnosměrnými motory. Příklady pohonů se sériovými a univerzálními motory. Příklady pohonů s asynchronními motory. Příklady pohonů s motory synchronního typu. Laboratoře: Měření na pohonu se stejnosměrným motorem. Měření na pohonu s asynchronním motorem. Měření na pohonu s motory synchronního typu Praktické ukázky některých pohonů používaných v automatizační a výpočetní technice, v automobilové technice, u ručního nářadí, domácích spotřebičů, pro zahradní techniku. Projekty: Protokoly z laboratorních cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 20  0 3
                Písemka Písemka 20  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.