448-0517/01 – Principy zařízení komerční elektroniky (PZKE)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRA30 prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.
KLE186 Ing. Lukáš Klein
SLA10 Ing. Václav Sládeček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+15

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu umí student specifikovat základní vlastnosti zařízení komerční elektroniky z hlediska jejich funkce, vlastností a základních principů činnosti. Student je schopen se orientovat v rozšířených uživatelských manuálech a uplatnit nabyté znalosti v návaznosti na případný servis těchto zařízení. V předmětu jsou zakomponovány i pasáže, na základě jejichž absolvování získá student i minimální nezbytné znalosti z oblastí vf techniky, používané v oblastech komerční elektroniky. Získané poznatky tvoří součást všeobecných znalostí absolventa oboru Aplikovaná a komerční elektronika.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zaměřuje na poznání základních obvodových principů, složení a funkce zařízení a výrobků komerční a spotřební elektroniky. Náplň předmětu se opírá o poznatky z elektroniky, a číslicové a mikroprocesorové techniky.

Povinná literatura:

Sládeček, V.: Principy zařízení komerční elektroniky. Učební texty pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava, 2006.

Doporučená literatura:

Brandštetter, P.: Elektronika. Učební texty pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava, 2005. Brandštetter, P. a kol.: Elektronika - prvky elektronických obvodů. Učební text, VŠB-TU Ostrava, 2008, 159 s., ISBN 978-80-248-1481-0. Seifert, M.: Polovodičové prvky a obvody na spracovanie spojitých signálov. Alfa Bratislava 1988, Wirsum, S.: Abeceda nf techniky. BEN - Technická literatura, 2002, ISBN 80-86056-26-0 Gregora, P.:, Vít, V.: Televizní technika 4c. BEN - Technická literatura, 2002, ISBN 80-86056-89-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Kontrolní testy TEST č.1, TEST č.2 (viz. cvičení). Podmínky udělení zápočtu: Účast na laboratorní výuce (100%). Odevzdání protokolů z měření. Absolvování všech kontrolních testů v řádném termínu. Získání minimálně 25 bodů. Bodové hodnocení cvičení - maximálně 40 bodů, z toho: test T1 - max. 10 bodů, test T2 - max. 10 bodů, laboratorní úlohy - max. 20 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do problematiky zařízení komerční elektroniky, všeobecné požadavky na výrobky a zařízení komerční elektroniky, elektromagnetická kompatibilita, prohlášení o shodě. Elektrické pohony u domácích spotřebičů, princip regulace otáček u jednofázového napájení, motory a motorky pro domácí spotřebiče. Programátory a regulátory v domácnosti, servopohony, komunikační sběrnice. Záložní napájecí zdroje, konstrukce a principy činnosti. Regulace osvětlení, stmívače, měniče napětí, principy činnosti spínaných zdrojů. Dálková ovládání, princip činnosti IR a vf ovládání, používané standardy. Nízkofrekvenční technika, analogové a digitální zpracování nf signálu, modulace signálu. Základy televizní techniky, koncepce řešení televizních přijímačů, zpracování analogového a digitálního signálu. Přijímací technika, antény a anténní rozvody, koncepce individuálních a společných TV a SAT rozvodů. Domácí audio a videotechnika, propojování zdrojů signálu, používaná rozhraní (SCART, DIN AV, USB). Vf modulátory. Přijímací a vysílací technika, rozdělení kmitočtových pásem, CB a PMR radiostanice, bezdrátová telefonie. Osobní počítač, základy hardware. Cvičení: Seznámení s rozsahem předmětu a podmínkami zápočtu. Výpočet střídavého regulátoru napětí. Návrh kodéru a dekodéru pro dálkové ovládání. Návrh aplikace střídavého zesilovače na bázi integrovaného koncového stupně. TEST č. 1 - Základ přednáškových témat 1 až 6 Rozbor principu činnosti vf modulátoru. Návrh vf slučovače (rozbočovače) signálu. Výpočet měniče impedance pro zdroje nf signálu. TEST č. 2 - Základ přednáškových témat 7 až 11 Laboratoře: Měření na střídavém regulátoru napětí Ověření činnosti přenosu signálu s hybridními vf moduly Měření na kodéru a dekodéru signálu tónové volby Modulace a demodulace signálu Pásmové propusti a zádrže, přenosové charakteristiky Projekty: Semestrální projekt (výběr z jednoho níže uvedených): Návrh regulátoru teploty se spínáním v nule napětí Návrh skupinového přepínače AV signálu Návrh rozvodu malé STA

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Rožnov pod Radhoštěm 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika K čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku