448-0519/01 – Mechatronické systémy (MS)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Ivo Neborák, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivo Neborák, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAV278 Ing. Aleš Havel, Ph.D.
HUD067 Ing. Petr Hudeček
NEB30 doc. Ing. Ivo Neborák, CSc.
ODL006 Ing. Lukáš Odlevák
SLA10 Ing. Václav Sládeček, Ph.D.
SOB060 Ing. Martin Sobek, Ph.D.
TOM377 Ing. Jan Tománek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+18

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se základními vlastnostmi a strukturou mechatronických systémů.

Vyučovací metody

Anotace

Náplň předmětu tvoří základy kinematiky a mechaniky, základní charakteristiky a principy činnosti jednotlivých členů mechatronických systémů (elektrické přístroje, elektrické motory, technické prostředky pro řízení mechatronických systémů, výkonové polovodičové měniče) a principy činnosti mechatronických systémů se všemi běžnými typy stejnosměrných i střídavých elektromotorů. Součástí znalostí jsou i základy robotiky.

Povinná literatura:

Neborák, I.: Mechatronické systémy. Učební texty pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava, 2006.

Doporučená literatura:

Maixner, L. a kol.: Mechatronika. Computer Press Brno 2006, ISBN 80-251-1299-3. Schmid, D. a kol.: Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku. Europa-Sobotáles 2005, ISBN 80-86706-10-9. Flajtingr, J.-Kule, L.: Elektrické pohony se střídavými motory. ZČU Plzeň 2002.ISBN 80-7082-919-2 Javůrek, J.: Regulace moderních elektrických pohonů. Grada Publishing 2003. ISBN 80-247-0507-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Kontrolní testy TEST č.1, TEST č.2 (viz. cvičení). Podmínky udělení zápočtu: Povinná účast na laboratorních cvičeních. Celkem 4 laboratorní cvičení hodnocené max. 5 body, tj. celkem max. 20 bodů z lab. cvičení. Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu. Test je hodnocen max. 10 body, tj. celkem max. 20 bodů z testů. Při opakování testu je test hodnocen pouze 80% dosažených bodů. Ze cvičení je možno získat max. 40 bodů, pro udělení zápočtu je třeba dosáhnout min. 25 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základní pojmy mechatronických systémů. Kinematika a mechanika mechatronických systémů. Oteplování a energetika mechatronických systémů. Základy elektrických strojů. Základní používané typy. Principy činnosti a charakteristiky elektrických strojů. Stejnosměrné motory. Polovodičové měniče pro napájení stejnosměrných motorů – tyristorové řízené usměrňovače a pulzní měniče. Střídavé motory. Asynchronní motory. Frekvenční řízení asynchronních motorů. Synchronní motory. Speciální typy elektrických motorů - elektronicky komutované motory. Speciální typy elektrických motorů - spínané reluktanční motory, krokové motory. Polovodičové měniče pro napájení střídavých motorů – měniče kmitočtu, střídače. Základy elektrických přístrojů. Základní používané typy. Základní charakteristiky a principy činnosti elektrických přístrojů. Logické řízení. Základní pojmy z oblasti řízení mechatronických systémů. Technické prostředky pro řízení mechatronických systémů. Zadávací členy. Řídicí členy. Měřicí členy - čidla napětí, proudu, otáček , polohy. Mechatronické systémy se stejnosměrnými motory s cizím buzením a s permanentními magnetya s univerzálními motory. Regulační struktury, vlastnosti, použití. Mechatronické systémy se seriovými DC a univerzálními motory. Mechatronické systémy s asynchronními motory. Regulační struktury, vlastnosti, použití. Mechatronické systémy se synchronními motory. Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory. Regulační struktury, vlastnosti, použití. Mechatronické systémy se spínanými reluktančními motory a s krokovými motory. Základy robotiky. Struktury robotů. Principy činnosti. Cvičení: Bezpečnostní školení pro práci v laboratořích, seznámení s obsahem cvičení a podmínkami zápočtu. Základní vlastnosti mechatronických systémů. Příklady z mechaniky a kinematiky mechatronických systémů. Příklady z oteplování mechatronických systémů. Základní vlastnosti a charakteristiky elektrických strojů a přístrojů. Příklady mechatronických systémů se stejnosměrnými motory. TEST č.1. Frekvenční řízení asynchronních motorů. Příklady mechatronických systémů s asynchronními motory. Příklady mechatronických systémů se synchronními motory. TEST č. 2. Příklady mechatronických systémů s krokovými motory, elektronicky komutovanými motory a spínanými reluktančními motory. Opakování, konzultace, náhradní laboratorní cvičení. Laboratoře: Měření na mechatronickém systému se stejnosměrným motorem. Měření na mechatronickém systému s asynchronním motorem. Měření na mechatronickém systému s krokovým motorem. Projekty: Protokoly z laboratorních cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Laboratorní úlohy Laboratorní práce 20  0
                Test č. 1 Písemka 10  0
                Test č. 2 Písemka 10  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Rožnov pod Radhoštěm 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku