448-0909/01 – Theory and Construction of Electronical Circuits (TKEO)

Gurantor departmentDepartment of ElectronicsCredits0
Subject guarantorprof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BRA30 prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 30+0
Part-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Po absolvování předmětu student umí vysvětlit princip nových technologií výroby elektronických zařízení a vliv nových technologií na jejich konstrukci, jejichž změny vyvolala povrchová montáž, schopná mechanizace a automatizace při hromadné výrobě, a s ní související miniaturizace obvodů.

Teaching methods

Summary

Subject acquaints students with the theory and methods for construction design of electronical circuits. It acquaints with basic range of components and their construction style.

Compulsory literature:

Gerald L. Ginsberg: Printed Circuits Design. McGraw-Hill. Inc. 1990. Překlady a výtahy z odborných článků dle pokynů vyučujícího.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Třídy desek ploš. spojů (DPS). Rozložení obrazců (klišé) na vícevrstvých deskách. Obvodové parametry obrazců: isolační odpory mezi drahami, vodivosti drah, kapacita mezi drahami, indukčnosti obrazců. Šíření rychlých signálů a velmi vysokých kmitočtů. Mikropásková vedení, jejich obrazové impedance, rychlost šíření signálů. Rozvod napájecích napětí. Testování elektronických obvodů, vliv na obrazec spojů. Konstrukce elektronických obvodů z hlediska rušení a elektromagnetické snášenlivosti (EMC). Obrazce pro pájení vlnou. Obrazce pro smíšenou montáž. Specifika tvorby obrazců pro pájení přetavením. Materiály DPS a jejich elektrické vlastnosti. Degradační procesy na DPS. Konstrukce hybridních obvodů. Techniky strojového vedení drah (automatický routing). Vnější vzhled elektronického zařízení (design).

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612V015) Electronics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.