448-0910/01 – Choice Articles from the Construction of Electronical Equipments (VSK)

Gurantor departmentDepartment of ElectronicsCredits0
Subject guarantorprof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
H1L20 prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 30+0
Part-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Po absolvování předmětu student umí vysvětlit princip moderních technologií povrchové montáže elektronických součástek na desky plošných spojů, řešit problémy, které tento ekonomicky efektivní, ale také technologicky náročný postup přináší, a aplikovat poznatky při uvádění moderních technologií do praxe.

Teaching methods

Summary

Subject acquaints the students with the procedure and methods for construction design electronic equipment. It acquaints with basic range of components and their construction style. It indicates different of components in commonplace industry and specially style.

Compulsory literature:

Rudolf Strauss: Surface Mount Technology. Butterworth - Heinemann, Ltd. 1994. Překlady a výtahy z odborných článků dle pokynů vyučujícího

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Ochrana proti účinkům statické elektřiny, ochrana zdraví pracovníků. Materiály desek ploš. spojů (DPS) a jejich technologické zpracování. Vícevrstvé DPS. Pouzdra součástek, jejich použitelnost a způsoby osazování. Nepájivá maska, potisky, nanášení pájecích past (aplikace sítotisku). Pájky, ekologicky přijatelné pájky, testování pájecích past, tavidla. Technika pájení. Pájení vlnou, přetavením, impulsní pájení, pájení laserem. Elektricky vodivá lepidla. Manipulace s obvody BGA (ball grid array) a TAB (tape automated bonding). Čištění DPS, čistidla, měření iontového znečistění povrchu. Ekologické aspekty výroby elektronických zařízení.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612V015) Electronics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.