449-0023/01 – Teorie obvodů I (TEO1)

Garantující katedraKat.teoretické elektrotechnikyKredity8
Garant předmětudoc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je umět tvořivým způsobem aplikovat fyzikální zákony pro sestavování obvodových rovnic podle Kirchhoffových zákonů a naučit se aplikovat princip reciprocity, superpozice a kompenzace.

Vyučovací metody

Anotace

Obvodové veličiny a parametry. Kirchhoffovy zákony. Metoda smyčkových proudů a řezových napětí. Analýza nelineárních obvodů při stejnosměrném napájení. Základní obvodové techniky. Théveninova a Nortonova věta. Analýza magnetických obvodů při stejnosměrném napájení. Modely reálných obvodových prvků. Frekvenční odezva a rezonance.

Povinná literatura:

Mikulec, M., Havlíček, V.: Základy teorie elektrických obvodů I. ČVUT Praha 1997 Mayer, D.: Úvod do teorie elektrických obvodů. Celostátní učebnice SNTL-ALFA Praha 1978. Doporučená literatura: skripta VŠ

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Do konce 14. týdne v semestru musí student obdržet minimálně 25 bodů, jinak mu nebude udělen zápočet. Každý student má možnost získat maximálně: za laboratorní cvičení 15 bodů za testy vypracované v průběhu semestru 40 bodů za písemnou zkoušku 45 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Přechod od silových a energetických účinků v elektromagnetickém poli k teorii obvodů, definování obvodových veličin a parametrů, tvorba náhradních schémat. Výkonové přizpůsobení stejnosměrného zdroje. Topologie elektrických obvodů, napěťový a proudový dělič, věty o náhradním zdroji. Analýza obvodů metodou postupného zjednodušování, transfigurace D-Y. Princip superpozice. Metoda větvových proudů. Odvození metody smyčkových proudů (ve stejnosměrných obvodech), aplikace pro střídavé obvody. Odvození metody uzlových napětí (ve stejnosměrných obvodech), aplikace pro střídavé obvody. Metoda smyčkových proudů. Odvození metody řezových napětí (ve stejnosměrných obvodech), aplikace pro střídavé obvody. Analýza nelineárních stejnosměrných obvodů. Princip reciprocity, kompenzace a duality. Aplikace Théveninovy a Nortonovy věty. Analýza magnetických obvodů při stejnosměrném napájení. Periodické veličiny a jejich charakteristické hodnoty, okamžitý výkon, vztahy mezi obvodovými veličinami, grafické metody analýzy. Analýza obvodů v harmonicky ustáleném stavu, symbolicko-komplexní zobrazení. Analýza jednoduchých obvodů, fázorové diagramy, výkony, energie. Náhradní schémata technických prvků, výkonové a impedanční přizpůsobení zdroje, přepočet seriového zapojení na paralelní a naopak. Rezonance, vlastnosti imitančních funkcí, identifikace obvodových parametrů. Analýza dielektrických obvodů. Konzultace. Cvičení: Určování odporů, parametrů zdrojů, napěťový a proudový dělič. Metoda postupného zjednodušování a přímo úměrných veličin, transfigurace D-Y. Théveninova a Nortonova věta, princip superpozice. Metoda smyčkových proudů. Metoda uzlových napětí. Metoda řezových napětí. Metody analýz nelineárních stejnosměrných obvodů. Analýza magnetických obvodů při stejnosměrném napájení. Charakteristické hodnoty periodických veličin, harmonicky proměnné veličiny,symbolický počet. Analýza jednoduchých obvodů při harmonickém napájení, fázorové diagramy. Výkony, energie. Náhradní schémata technických prvků, ekvivalence seriového a paralelního zapojení, dualita. Analýza dielektrických obvodů. Źápočet. Laboratoře: Měření parametrů zdrojů, výkonové přizpůsobení. Verifikace vět o náhradním zdroji. Verifikace výpočtových metod, principu kompenzace a reciprocity. Měření charakteristik nelineárních prvků. Měření obvodových veličin v seriovém obvodě technické cívky a kondenzátoru.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.