449-0063/01 – Low-frequency Technique (ZNT)

Gurantor departmentDepartment of Theoretical Electrical EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Josef PunčochářSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Josef Punčochář
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PUN10 doc. Dr. Ing. Josef Punčochář
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Low-frequency signal sources, audio amplifiers. Rectifiers, voltage regulators and IC voltage regulators. Electroacoustic transducers. Magnetic recording, digital recording - their frequency response. Active and passive equalization circuits, all-pass circuits. Power amplifiers.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Maximálně 40 bodů může student získat během semestru při zpracování testů a semestrální práce, 60 bodů za písemné a ústní odpovědi u kombinované zkoušky.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Zdroje nf signálu. Výhody použití operačních zesilovačů a jejich omezení. Obvody napájení tranzistorových zařízení. Usměrňovače,stabilizátory, integrované stabilizátory. Elektroakustické měniče - mikrofony, reproduktory. Mikrofonní předzesilovače z hlediska vstupní impedance, citlivosti,přebuditelnosti a šumových vlastností. Magnetický záznam a jeho frekvenční charakteristika podle IEC. Mechanický záznam a jeho frekvenční charakteristika podle RIAA. Druhy měničů. Pasivní a aktivní korektory kmitočtové charakteristiky. Korektory vyšších řádů. Filtry pro nf techniku, typy aproximací a možnosti realizace. Grafický a parametrický ekvalizér. Obvody s fázovacími články. Výkonové zesilovače, požadavky na parametry, třídy. Zesilovače s elektronkami. Srovnání elektronkových a tranzistorových obvodů. Napětím řízené zesilovače - principy činnosti. Konzultace, zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 44 (44) 0
                Written exam Written test 24  0
                Other task type Other task type 20  0
        Examination Examination 56 (56) 0
                Written examination Written examination 32  0
                Oral Oral examination 24  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner