449-0379/01 – Lineární obvody s elektronickými prvky (LOEP)

Garantující katedraKat.teoretické elektrotechnikyKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Josef PunčochářGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Josef Punčochář
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PUN10 doc. Dr. Ing. Josef Punčochář
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu by měl student ovládat: Analýzu lineárních elektronických obvodů (zesilovače, filtry, oscilátory) s reálnými aktivními prvky (trioda, tranzistor bipolární a unipolární, operační zesilovač, transkonduktanční zesilovač, transimpedanční zesilovač , Nortonův zesilovač, proudový konvejor).

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Dvojbranové parametry a jejich aplikace. Zdroje (nezávislé, závislé). Impedanční konvertory (negativní, pozitivní). Impedanční invertory (negativní, pozitivní). Operační zesilovače. Nulory v teorii aktivních lineárních obvodů. Metoda uzlových napětí v teorii aktivních lineárních obvodů. Aktivní obvody se zpětnou vazbou. Aktivní filtry RC (2. řádu, dolní propust, horní propust, pásmová propust, pásmová zádrž).

Povinná literatura:

Punčochář, J.: Lineární obvody s elektronickými prvky. Skriptum, VŠB-TU Ostrava 2002 Mohylová, J.: Lineární obvody s elektronickými prvky -Sbírka příkladů, VŠB-TU Ostrava 2002

Doporučená literatura:

Punčochář,J.: Operační zesilovače v elektronice. BEN, Praha 2002 (5. vydání) Punčochář,J.: Operační zesilovače - historie a současnost. BEN, Praha 2002 Mikulec, M.- Havlíček, V.: Základy teorie elektrických obvodů (I, II), ČVUT - Praha Huelsman,L. P.: Basic circuit theory. Prentice - Hall Editions, Third edition, 1991 Mohylová, J.: Vliv vektorové chyby invertoru na přenos souhlasné složky signálu diferenčního zesilovače. http://www.elektrorevue.cz/index.php.en Punčochář,J.: Přenos při neharmonickém zdroji signálu. http://www.elektrorevue.cz/index.php.en Kolář, J.:Analýza vlivu kmitočtových vlastností OZ na vybrané pásmové zádrže druhého řádu. http://www.elektrorevue.cz/index.php.en

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Testy, seminární práce. Podmínky udělení zápočtu: Student absolvuje 3 testy. První se vztahuje k teorii dvojbranů, druhý k analýze obvodů nulorovou metodou, třetí k analýze obvodů zobecněnou metodou uzlových napětí. Za každý test může získat až 8 bodů. Maximálně tedy 3 * 8 = 24 bodů. Student může získat až 20 bodů za semestrální projekt. Pro udělení zápočtu se vyžaduje minimálně 26 bodů. Student může získat až 56 bodů u závěrečné zkoušky(řešení obvodu - až 32 bodů, ústní část - až 24 bodů). Pro absolvování kursu musí student získat minimálně 51 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Dvojbrany a jejich spojování. Přenosové funkce. Řízené obvodové prvky. Transformační články (funkční bloky). Nereciproké dvojbrany. Nulorová metoda řešení obvodů s aktivními prvky. Zobecněná metoda uzlových napětí pro řešení obvodů s aktivními prvky. Aplikace zobecněné metody uzlových napětí na obvody s tranzistory a operačními zesilovači. Řešení obvodů grafy signálových toků - základní úvahy a pravidla. Řešení obvodů grafy signálových toků - konstrukce grafů elektronických obvodů. Řešení obvodů s operačními zesilovači. Analýza aktivních filtrů RC 2. řádu s operačními zesilovači. Realizace přenosových funkcí kaskádním řazením dvojbranů nejvýše 2.řádu. Teorie zpětné vazby (vlivy záporné a kladné zpětné vazby na zesilovače, stabilita). Základy impulsové techniky. Rezerva. Cvičení: Základní pojmy z teorie dvojbranů. Zadání seminárních prací. Popis řízených dvojpólů, operačního zesilovače, imitančních invertorů a konvertorů. Nulory při řešení obvodů (zapojení tranzistoru - SE, gyrátor se dvěma OZ). Filtry Sallen - Key - nulorová metoda. Řešení základních tranzistorových zapojení metodou zobecněných uzl. napětí (SE, SB, SK, kaskoda). Řešení invertujícího a neinvertujícího zesilovače s OZ - zobecněná metoda uzlových napětí. Filtry Sallen-Key (dolní propust). Základní pojmy, sestavení a úprava orientovaného grafu. Výpočet přenosu grafu. Řešení obvodů s operačními zesilovači metodou grafů signálových toků (struktury 2. řádu s operačními zesilovači - invertující, neinvertující). Řazení bloků 2. řádu - kaskádní - filtry vyššího řádu, paralelní - zádrže. Vzorový návrh obvodu s operačním zesilovačem. Přednesení seminárních prací. Rezerva. Projekty: Analýza obvodů (ZMUN) s aktivním prvkem reálných vlastností.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 44 (44) 0
                Písemka Písemka 24  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0
        Zkouška Zkouška 56 (56) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 32  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 24  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku