449-0382/01 – Elektroenergetika v dopravě (EED)

Garantující katedraKat.teoretické elektrotechnikyKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Josef Paleček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Josef Paleček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAL35 prof. Ing. Josef Paleček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je seznámit posluchače s organizací železniční dopravy, s provozem elektrizovaných drah na ČD a v MHD. Hlavní důraz je přitom kladen na provoz pevných trakčních zařízení, v menší míře i na provoz pohyblivých trakčních zařízení.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zabývá problematikou provozu vozidel s elektrickou trakcí především na elektrizovaných tatích. Kromě kapitol z napájení elektrických drah, které jsou základem předmětu, jsou studenti seznámeni se základy trakční mechaniky, elektrické výzbroje elektrických hnacích vozidel, vlivy elektrické vozby na energetickou síť a problematikou elektrochemické koroze úložných zařízení.

Povinná literatura:

Jansa, F.: Elektrická trakční zařízení, skriptum VŠDS, Alfa Bratislava 1988 Pokorný, M.; Paleček, J.; Otčenášová, A.: Elektroenergetika - návody na cvičenia, skriptum VŠDS, Alfa Bratislava 1990

Doporučená literatura:

Paleček,J.: Napájení jednofázové vozby Českých drah z hlediska elektromagnetické kompatibility, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava 2000, (ISBN 80-7078-791-0) Horák,K.; Drábek,J.; Paleček,J.;Pokorný: Elektroenergetika a trakce, skriptum VŠDS, Alfa Bratislava 1983

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Dvakrát během semestru formou testů. Podmínky udělení zápočtu: Aktivní účast na cvičení + odevzdání písemných prací max. 35 b

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Elektrická trakce. Základní terminologie elektrické vozby a elektrické trakce, třídění hnacích vozidel s elektrickou trakcí, třídění elektrizovaných drah, význam elektrizace v železniční dopravě, elektrizace Českých drah (ČD), organizační schéma ČD. Dynamika pohybu kolejových vozidel. Pohybová rovnice jízdy vlaku, trakční odpory, adheze, trakční výkon hnacího kolejového vozidla. Energetika elektrické trakce. Energetické přeměny a jejich účinnosti, spotřeba elektrické energie pro trakci při jízdě rovnoměrnou rychlostí, při rozjezdu a při brždění. Měrné spotřeby elektrické energie pro typizované vlaky. Trakční vedení. Trolejové vedení, trolejový drát, kolejnicové vedení, sestavy trakčních vedení, nosné konstrukce trolejových vedení, kontrola přenosové schopnosti trakčních vedení. Připojení elektrizovaných drah k elektrizační soustavě Způsoby napájení trakční sítě, napěťové poměry v trakční síti. Trakční měnírny. Základní uspořádání, určení vzdálenosti trakčních měníren, určení jmenovitých výkonů trakčních měníren. Trakční transformovny. Základní uspořádání, volba umístění a návrh výkonu trakčních transformoven. Napájení traťových zabezpečovacích zařízení (TZZ). Způsoby napájení TZZ na ČD, centralizovaný systém napájení TZZ. Elektrická výzbroj vozidel stejnosměrné trakce Schéma silových obvodů, trakční motor, způsoby řízení, trakční charakteristiky. Elektrická výzbroj vozidel střídavé trakce. Schéma silových obvodů, trakční motor, způsoby řízení, trakční charakteristiky. a Vliv elektrické vozby na elektrizační soustavu. Problematika nesymetrie. Měření napěťové nesymetrie. Výpočet nesymetrie z připojení elektrické vozby 25 kV, 50 Hz k elektrizační soustavě, možnosti snížení nesymetrie. a Vliv elektrické vozby na úložná kovová zařízení. Elektrochemická koroze. Zemní proudová pole v okolí stejnosměrných drah, měření zemních proudových polí, měření na stávajících zařízeních, ochrana úložných zařízení proti elektrochemické korozi. Cvičení: Určení typu hnacího vozidla. , Výpočet měrné a celkové spotřeby elektrické energie pro elektrickou vozbu. Volba umístění a návrh výkonu napájecích stanic. Laboratoře: Exkurze do opravny kolejových vozidel ČD. Exkurze do trakční měnírny. Měření zemních proudových polí. Projekty: Mechanický výpočet vodičů trolejového vedení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Projekt Projekt 40  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.