449-0388/01 – Výkonová analýza elektrických veličin (VAEV)

Garantující katedraKat.teoretické elektrotechnikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KIJ10 doc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.
ORS60 Ing. Petr Orság, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je naučit studenty zpracovat naměřené okamžité hodnoty napětí a proudu metodami numerické matematiky pomocí výkonové analýzy skalárním součinem časových funkcí a analyzovat získané průběhy výkonu, práce, energie, charakteristik a hodnoty obvodových parametrů diagnostikovaných ustálených i přechodných jevů v obvodech usměrňovačů, výkonových filtrů, zesilovačů, klopných obvodů, střídačů, třífázových zátěží, zemního spojení, apod.

Vyučovací metody

Anotace

Obvodová integrální transformace proudu a napětí, definice obvodových parametrů, diagnostika elektromagnetických jevů, modelování elektromagnetických jevů, rozbory veličin vybraných zařízení.

Povinná literatura:

Kijonka, J.: Diagnostika elektromagnetických jevů v elektroenergetice . Skripta VŠB-TU Ostrava, 2002

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Bodové hodnocení: a) v semestru Za šest samostatných prací (0 až 5 bodů, celkem 30 bodů Za dva testy (0 až 5 bodů) celkem 10 bodů b) u zkoušky (za zpracování dvou projektů, realizaci jendoho z nich a ověření měřením, za písemnou odpověď na vylosovanou otázku a ústní diskuzi k ní) 60 bodů. Celkem 100 bodů. Podmínky udělení zápočtu: Získání 20 bodů do posledního dne výuky v semestru.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základy digitálního zpracování signálů. Příčinné souvislosti elektromagnetických jevů. Jouleovo teplo. Elementární signály, zkreslení veličin. Analýza veličin pasivních zátěží. Diagnostika obvodových parametrů. Analýza veličin přechodných jevů. Specifikace projektu a rozbor postupu řešení. Analýza veličin zesilovačů. Analýza veličin spínačů. Analýza veličin usměrňovačů. Analýza veličin výkonových filtrů. Analýza veličin třífázových střídačů. Analýza veličin zemního spojení. Projekty: 1.Posouzení zkreslení veličin: a) harmonická analýza, b) harmonizované normy EN, c) standardy a nové vědecké přístupy, d) vymezení zkreslení výkonu, e) stanovení činného výkonu zkreslením. 2.Vymezení obvodových parametrů ze známého průběhu proudu a napětí: a) aplikace skalárního součinu proudu a napětí, b) definice obvodových parametrů, c) aplikace principu duality, d) verifikace vymezených hodnot obvodových parametrů, e) stanovení složek výkonů a energie. Počítačové laboratoře: Seznámení s pracovišti počítačové laboratoře, vstupní proškolení včetně testu. Procvičování skalárních součinů časových funkcí. Výpočet výkonu. Harmonická analýza veličin. Modelování oteplení vodičů. Vyhodnocování zkreslení naměřených veličin. Syntéza signálů, test. Diagnostika parametrů pasivních prvků. Diagnostika aktivní a reaktivní složky výkonu a příčinné souvislosti s mechanickými vibracemi. Analýza veličin usměrňovačů. Modelování vybraných přechodných jevů a tlumených kmitů. Analýza veličin zesilovačů. Analýza veličin třífázového střídače. Verifikace dílčího řešení projektu měřením, zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Projekt Projekt 30  0
                Písemka Písemka 10  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku