449-0388/01 – Power Analysis of Electric Quantities (VAEV)

Gurantor departmentDepartment of Theoretical Electrical EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KIJ10 doc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.
ORS60 Ing. Petr Orság, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 0+16

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Current and voltage circuit integral transformation, circuit parametrs definition diagnostics of electromagnetic phenomenona and their modelling, quantities analysis of selected equipments.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Bodové hodnocení: a) v semestru Za šest samostatných prací (0 až 5 bodů, celkem 30 bodů Za dva testy (0 až 5 bodů) celkem 10 bodů b) u zkoušky (za zpracování dvou projektů, realizaci jendoho z nich a ověření měřením, za písemnou odpověď na vylosovanou otázku a ústní diskuzi k ní) 60 bodů. Celkem 100 bodů. Podmínky udělení zápočtu: Získání 20 bodů do posledního dne výuky v semestru.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Základy digitálního zpracování signálů. Příčinné souvislosti elektromagnetických jevů. Jouleovo teplo. Elementární signály, zkreslení veličin. Analýza veličin pasivních zátěží. Diagnostika obvodových parametrů. Analýza veličin přechodných jevů. Specifikace projektu a rozbor postupu řešení. Analýza veličin zesilovačů. Analýza veličin spínačů. Analýza veličin usměrňovačů. Analýza veličin výkonových filtrů. Analýza veličin třífázových střídačů. Analýza veličin zemního spojení. Projekty: 1.Posouzení zkreslení veličin: a) harmonická analýza, b) harmonizované normy EN, c) standardy a nové vědecké přístupy, d) vymezení zkreslení výkonu, e) stanovení činného výkonu zkreslením. 2.Vymezení obvodových parametrů ze známého průběhu proudu a napětí: a) aplikace skalárního součinu proudu a napětí, b) definice obvodových parametrů, c) aplikace principu duality, d) verifikace vymezených hodnot obvodových parametrů, e) stanovení složek výkonů a energie. Počítačové laboratoře: Seznámení s pracovišti počítačové laboratoře, vstupní proškolení včetně testu. Procvičování skalárních součinů časových funkcí. Výpočet výkonu. Harmonická analýza veličin. Modelování oteplení vodičů. Vyhodnocování zkreslení naměřených veličin. Syntéza signálů, test. Diagnostika parametrů pasivních prvků. Diagnostika aktivní a reaktivní složky výkonu a příčinné souvislosti s mechanickými vibracemi. Analýza veličin usměrňovačů. Modelování vybraných přechodných jevů a tlumených kmitů. Analýza veličin zesilovačů. Analýza veličin třífázového střídače. Verifikace dílčího řešení projektu měřením, zápočet.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Project Project 30  0
                Written exam Written test 10  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N2649) Electrical Engineering (2612T015) Electronics P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (N2649) Electrical Engineering (2612T015) Electronics K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (N2649) Electrical Engineering (2612T015) Electronics P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (N2649) Electrical Engineering (2612T015) Electronics K Czech Ostrava 1 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner