449-0513/01 – Teorie obvodů II (TOII)

Garantující katedraKat.teoretické elektrotechnikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
H1R15 Ing. Karel Chrobáček, Ph.D.
KIJ10 doc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.
ORS60 Ing. Petr Orság, Ph.D.
SKR15 Ing. Lubomír Skřivánek
ZAJ02 Ing. Stanislav Zajaczek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4
kombinovaná Zápočet a zkouška 5+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty tvůrčím způsobem aplikovat fyzikální zákony a principy při analýze trojfázových obvodů, přechodných jevů, dvojbranů, nelineárních a parametrických prvků a obvodů s rozloženými parametry.

Vyučovací metody

Anotace

Analýza trojfázových obvodů. Řešení přechodných jevů v elektrických obvodech 1. a 2. řádu. Dvojbrany, jejich klasifikace a přenosové parametry. Obvody s nastavitelnými parametry, fázorové čáry, amplitudové a fázové charakteristiky, Bodeho metoda. Nastavení pracovního bodu nelineárního prvku. Zpětná vazba v obvodech. Alikace přechodných jevů ke generování pulzů. Klasifikace lineárních obvodů s rozprostřenými parametry, parametry jednofázového vedení, telegrafní rovnice, homogenní vedení a jeho přenosové parametry. Bezeztrátové vedení, prostorová analýza napětí proudu, výkonu a energie pro časově proměnné veličiny, činitel odrazu.

Povinná literatura:

Mikulec, M., Havlíček,V.: Základy teorie elektrických obvodů I., II. ČVUT Praha 2004 Mayer, D.: Úvod do teorie elektrických obvodů. Celostátní učebnice SNTL/ALFA Praha 1998 Mikulec, M.: Basic Circuit Theory I.,ČVUT 1995 Mikulec, M., Havlíček, V.: Basic Circuit Theory II.ČVUT 1996 Havlíček, V.-Čmejla, R.: Basic Circuit Theory I. (Exercises ), ČVUT 1996 Huelsman, P.L.: Basic Circuit Theory. Prentice-Hall International, 1991, ISBN 0-13-063157-4

Doporučená literatura:

Kijonka, J. a kol.: Studijní opory předmětu Teorie obvodů II. VŠB TU Ostrava, 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: - test, - odevzdání šesti samostatných prací, - odevzdání jednoho projektu. Podmínky udělení zápočtu: Do konce 14. týdne v semestru musí student získat minimálně 6 bodů, jinak mu nebude udělen zápočet. Každý student má možnost získat maximálně: - za vstupní test 6 bodů - za laboratorní cvičení v prezenční formě studia nebo za samostatné práce v kombinované formě studia 20 bodů, - za test vypracovaný v průběhu semestru 4 body, - za projekt 10 bodů - za písemnou zkoušku 60 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Trojfázové obvody, zapojení zdrojů a spotřebičů v trojfázových obvodech, analýza obvodů při harmonickém napájení. Analýza nesouměrných trojfázových obvodů. Přechodné jevy, stavové veličiny, počáteční podmínky, vlastní kmitočet obvodu. Analýza přechodných jevů v elektrických obvodech 1. a 2. řádu. Dvojbrany, rozdělení dvojbranů. Rovnice neautonomního dvojbranu, řízené zdroje. Vlnové parametry dvojbranů. Obvody s nastavitelnými parametry. Fázorové čáry, modulové a fázové charakteristiky. Konstrukce kmitočtových charakteristik Bodeho metodou. Přenosové funkce, činitel zesílení napětí, proudu a výkonu. Nastavení pracovního bodu nelineárního prvku. Zpětná vazba. Využití přechodných jevů ke generování pulsů. Obvody s rozprostřenými parametry. Obecné rovnice jednofázového homogenního vedení, primární a sekundární parametry. Analýza jednofázového homogenního vedení při harmonickém napájení ve stavu naprázdno a nakrátko, odrazy vln. Cvičení: Analýza elementárních trojfázových obvodů Trojfázové obvody - analýza obvodových veličin a výkonů v soustavě souměrný trojfázový zdroj zapojený do hvězdy - trojfázové zátěž. Analýza nesouměrných trojfázových obvodů. Určování matematických a fyzikálních počátečních podmínek přechodných jevů. Analýza přechodných jevů v jednoduchých obvodech. Vyšetřování parametrů dvojbranů ze stavu naprázdno a nakrátko. Přenosové vlastnosti dvojbranů. Kmitočtové charakteristiky obvodů s pasivními prvky v komplexní rovině. Modulové a fázové charakteristiky. Konstrukce přenosové charakteristiky Bodeho metodou. Návrh nastavení pracovního bodu zesilovače. Grafická konstrukce odezvy zesilovače.Výpočet účinnosti zesilovače. Návrh generátorů pulsů s operačním zesilovačem. Rozbor obvodových rovnic jednofázového homogenního vedení. Grafická konstrukce veličin, výkonu a energie bezeztrátového vedení ve stavu nakrátko a naprázdno. Laboratoře: Proškolení, vstupní test. Měření v souměrných trojfázových obvodech Modelování časových průběhů fázových a trojfázových výkonů souměrných a nesouměrných zátěží Měření přechodných jevů v RC a RL obvodech Měření přechodných jevů v RLC obvodech Měření parametrů dvojbranů ze stavu naprázdno a nakrátko Měření složených dvojbranů Měření kmitočtové charakteristiky RC členů Měření charakteristik nelineárních prvků Realizace a verifikace nastavení pracovního bodu zesilovače Měření přenosových charakteristik v zapojení s operačním zesilovačem Realizace a verifikace nastavení zpětné vazby Realizace generátoru pulsů a měření jeho veličin Modelování veličin a výkonů bezeztrátového vedení Konzultace, zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 20  0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3943) Mechatronika (3906R999) Společné studium oboru Automobilová elektronika, Mechatronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2648) Projektování elektrických zařízení (2648R999) Společné studium P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2648) Projektování elektrických zařízení (2648R999) Společné studium K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.