449-0515/01 – Analysis of electronics circuits (AEO)

Gurantor departmentDepartment of Theoretical Electrical EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KIJ10 doc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.
ORS60 Ing. Petr Orság, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 4+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The course "Analysis of electronics circuits" deals with pivotal electronics devices, which are applied to processing and transmission of analog and digital signal. Thesis:decay, gain, distortion, eqalizing circuits, pulse shaper, blender, modulator, demodulator, modem, miltiplexer, phase lock, efficiency, Joule's losses, heat transfer.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Odevzdání projektu do konce 10. týdne výuky, průběžné odevzdávání zpráv z laboratoří, nejpozději do posledního dne výuky v semestru. Podmínky udělení zápočtu: Získání nejméně 24 bodů ze 40 možných do konce výuky v semestru.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Přenosové cesty - metalická, optická, elektronická, radiotechnická. Útlum, zesílení, zkreslení a korekce signálu. Korekční a tvarovací obvody. Rozptylové parametry dvojbranu. Vysokofrekvenční zesilovače. Směšovače. Druhy modulací, analogové a diskrétní. Rozbor analogových modulací. Rozbor diskrétních modulací. Modulátory. Demodulátory, fázový závěs. Multiplexory, modemy. Interference. Jouleovy ztráty, sdílení tepla, účinnost. Cvičení: Popis přenososvých cest - zpracování konceptu projektu. Výpočet útlumu, zesílení. Teoretický rozbor tvarovacích obvodů. Výpočet rozptylových parametrů dvojbranu. Analýza vysokofrekvenčních zesilovačů. Rozbor modulací. Rozbor fázového závěsu. Návrh sdílení tepla. Zápočet, konzultace. Laboratoře: Proškolení, seznámení s pracovištěm, měření tvarovacích obvodů. Měření na směšovači. Měření na modulátoru. Měření fázového závěsu. Měření na multiplexoru. Projekty: Analýza a návrh zadaného elektronického obvodu pro realizaci pomocí modulů v laboratoři.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Laboratory work Laboratory work 20  0
                Project Project 10  0
                Written exam Written test 10  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics P Czech Rožnov pod Radhoštěm 2 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics K Czech Ostrava 2 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner