449-0516/01 – Praktika z elektronických obvodů (PEO)

Garantující katedraKat.teoretické elektrotechnikyKredity4
Garant předmětuIng. Jitka Mohylová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jitka Mohylová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOH35 Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je umožnit studentům praktický návrh a realizaci vybraných typických elektronických obvodů a verifikovat návrhové a simulační postupy. Tím si rozšíří své konstrukční dovednosti.

Vyučovací metody

Anotace

Jednotlivé problémy budou strukturovány a hodnoceny podle obtížnosti do několika oblastí: zdroje (referenční, napájecí), zesilovače, filtry, generátory, obvody s funkčními nelinearitami (logaritmický zesilovač, spínací obvody, ...).

Povinná literatura:

Mohylová, J.: sylaby návodů, VŠB-TU Ostrava Mohylová, J., Punčochář J.: Elektrické obvody I - Skriptum VŠB - TU Ostrava, 2007 Mohylová, J., Punčochář J.: Cvičení z Elektrických obvodů I - Skriptum VŠB - TU Ostrava, 2007 Mohylová, J., Punčochář J.: Elektrické obvody II - Skriptum VŠB - TU Ostrava, 2007 Mohylová, J., Punčochář J.: Cvičení z Elektrických obvodů II - Skriptum VŠB - TU Ostrava, 2007 Punčochář, J.: Operační zesilovače v elektronice. BEN - technická literatura, Praha 2002 (5. doplněné vydání) Micro-cap 8, Electronic Circuit Analysis Program, Spectrum Software 2004

Doporučená literatura:

Mohylová, J.: Lineární obvody s elektronickými prvky - sbírka příkladů. Skriptum VŠB Ostrava - TU Ostrava, 2002. Punčochář, J.: Lineární obvody s elektronickými prvky. VŠB -TU Ostrava, 2002 Frohn, M., Oberthür, H., Siedler, H.-J., Wiemer, M., Zastrow, P.: Elektronika - polovodičové součástky a základní zapojení. BEN - technická literatura, Praha 2006 Láníček, R.: Elektronika, BEN - technická literatura, Praha 1998

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Během semestru může student získat : 60 bodů za úkoly uložené v laboratoři, 5 bodů za test, 15 bodů za závěrečný test a 20 bodů za semestrální projekt. Zápočet bude udělen, pokud student získá alespoň 51 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení: Práce s katalogovými údaji; chlazení součástek Zdroje napětí (usměrňování a filtrace; paralelní a sériová stabilizace; integrované zdroje napětí; spínané zdroje) Zdroje proudu (princip; s operačním zesilovačem; proudové zrcadlo) Zesilovače (typické zapojení: s 1 tranzistorem; s operačním zesilovačem) Filtry - pasívní a aktivní (1. řádu; 2. řádu; řazení filtrů do kaskády a pro vytvoření pásmové zádrže) Obvody s funkční nelinearitou (komparátory; omezovače; usměrňovače signálu; kompresní zesilovač) Oscilátory a generátory RC (s Wienovým členem; s fázovým posunem; generátor obdélníkového a trojúhelníkového signálu) Laboratoře: Zdroje napětí (usměrňování a filtrace; paralelní a sériová stabilizace; integrované zdroje napětí; spínané zdroje) Zdroje proudu (princip; s operačním zesilovačem; proudové zrcadlo) Zesilovače (typické zapojení: s 1 tranzistorem; s operačním zesilovačem) Filtry - pasívní a aktivní (filtry 1. řádu a 2. řádu; řazení filtrů do kaskády a pro vytvoření pásmové zádrže) Obvody s funkční nelinearitou (komparátory; omezovače; usměrňovače signálu; kompresní zesilovač) Oscilátory a generátory RC (s Wienovým členem; s fázovým posunem; generátor obdélníkového a trojúhelníkového signálu) Projekty: Semestrální projekt : z daných témat je zadán jeden problém - návrh a realizace (simulace) laboratorního vzorku pro měření, vypracování dokumentace Počítačové laboratoře: Simulace vybraných laboratorních úloh

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Laboratorní práce Laboratorní práce 60  0
        Písemka Písemka 20  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku