449-0902/01 – Electromagnetic Fields (TEPODr)

Gurantor departmentDepartment of Theoretical Electrical EngineeringCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+0
Part-time Credit and Examination 0+0
Distance Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Scalar and vectors potentials. Electrical and magnetic propertis of materials. Modelling of magnetization charakteristics. Finite-difference time-domain method. Fundamental of finite element method. Variational and related methods. Elements and shape functions. Boundary Element Method. Couple fields. Optimization methods of electromagnetic field problem.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Totální a redukované potenciály. Laplaceova a Poissonova rovnice. Vliv prostředí na elektromagnetické pole. Komplexní materiálové parametry. Počítačová simulace magnetizačních charakteristik. Vytváření modelů reálných systémů. Okrajová úloha a hraniční problém. Metoda konečných diferencí pro ustálené stavy. Metoda konečných diferencí pro přechodové jevy. Numerické řešení nestacionárních elmag. polí. Thomsonův princip minima energií. Pojem variační princip. Variační principy pro stacionární elmag. pole. Variační metody řešení okrajových problémů pro stacionární elmag. pole. Formulace okrajových úloh integrálními rovnicemi. Metoda momentů. Aplikace metody hraničních prvků a její spojení s metodou konečných prvků. Variační a integrální metody řešení nestacionárních elmag. polí. Smíšené okrajové úlohy. Tvarová optimalizace s využitím numerických metod.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner