449-0903/01 – The Functioning of Electric Railways (EEvD)

Gurantor departmentDepartment of Theoretical Electrical EngineeringCredits0
Subject guarantorprof. Ing. Josef Paleček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Josef Paleček, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PAL35 prof. Ing. Josef Paleček, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+0
Part-time Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Mechanics of electric railways. Connection of electric railways to the power system. Supplying DC and AC electric railways, traction substations. Electric railways contact system. Electric motor vehicle DC and AC electric railways. Asymmetry, high harmonics and power factor in 110 kV Networks by Supplying Electric Railways 25 kV, 50 Hz. Electrochemical corrosion. Earth current fields in proximity to DC and AC electric railways.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Elektrická trakce. Základní terminologie elektrické vozby a elektrické trakce, třídění hnacích vozidel s elektrickou trakcí, třídění elektrizovaných drah, význam elektrizace v železniční dopravě, elektrizace Českých drah (ČD), organizační schéma ČD. Dynamika pohybu kolejových vozidel. Pohybová rovnice jízdy vlaku, trakční odpory, adheze, trakční výkon hnacího kolejového vozidla. Energetika elektrické trakce. Energetické přeměny a jejich účinnosti, spotřeba elektrické energie pro trakci při jízdě rovnoměrnou rychlostí, při rozjezdu a při brždění. Měrné spotřeby elektrické energie pro typizované vlaky. Trakční vedení. Trolejové vedení, trolejový drát, kolejnicové vedení, sestavy trakčních vedení, nosné konstrukce trolejových vedení, kontrola přenosové schopnosti trakčních vedení. Připojení elektrizovaných drah k elektrizační soustavě Způsoby napájení trakční sítě, napěťové poměry v trakční síti. Trakční měnírny. Základní uspořádání, určení vzdálenosti trakčních měníren, určení jmenovitých výkonů trakčních měníren. Trakční transformovny. Základní uspořádání, volba umístění a návrh výkonu trakčních transformoven. Napájení traťových zabezpečovacích zařízení (TZZ). Způsoby napájení TZZ na ČD, centralizovaný systém napájení TZZ. Elektrická výzbroj vozidel stejnosměrné trakce. Schéma silových obvodů, trakční motor, způsoby řízení, trakční charakteristiky. Elektrická výzbroj vozidel střídavé trakce. Schéma silových obvodů, trakční motor, způsoby řízení, trakční charakteristiky. Vliv elektrické vozby na elektrizační soustavu. Problematika nesymetrie. Měření napěťové nesymetrie. Výpočet nesymetrie z připojení elektrické vozby 25 kV, 50 Hz k elektrizační soustavě, možnosti snížení nesymetrie. Vliv elektrické vozby na elektrizační soustavu. Problematika nesymetrie. Měření napěťové nesymetrie. Výpočet nesymetrie z připojení elektrické vozby 25 kV, 50 Hz k elektrizační soustavě, možnosti snížení nesymetrie. Vliv elektrické vozby na elektrizační soustavu. Problematika nesymetrie. Měření napěťové nesymetrie. Výpočet nesymetrie z připojení elektrické vozby 25 kV, 50 Hz k elektrizační soustavě, možnosti snížení nesymetrie.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907V001) Electrical power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907V001) Electrical power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner