450-0003/01 – Basics of Computers Use (ZPP)

Gurantor departmentDepartment of Cybernetics and Biomedical EngineeringCredits4
Subject guarantorIng. Richard Velička, Ph.D.Subject version guarantorIng. Richard Velička, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
C1E91 Ing. Petr Červenka
KOV04 doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
VEL25 Ing. Richard Velička, Ph.D.
WIT25 Ing. Tomáš Wittassek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu Základy použití počítačů je seznámit studenty s počítačem jako nástrojem pro řešení úkolů se kterými se setkávají během studia i v praxi.

Teaching methods

Summary

Tento předmět je určen pro studenty I. ročníku magisterského studia. Výuka je uspořádána tématicky, vždy tak, že po společné přednášce následují cvičení k probranému tématu na počítačích v počítačové učebně. Uživatelským způsobem seznamuje s řešením úkolů v oblastech jako jsou operační systém MS-DOS, Windows 95, zpracování grafiky , zpracování textových dokumentů, pohyb v prostředí počítačových sítích (Novell, Microsoft,...) a zejména je kladen důraz na použití v oblasti řešení matematických úloh. Všechny uvedené oblasti jsou pojímány ryze prakticky bez hlubších detailů tak, aby absolvent tohoto předmětu byl schopen vybrat si příslušný software a v něm daný problém vyřešit. Pro výuku v jednotlivých oblastech byly vybrány programy na kterých výuka probíhá a které danou oblast použití reprezentují (např.: Word, Excel, Mathcad, Novell,...).

Compulsory literature:

Příručky k jednotlivým softwarovým produktům a nápověda v programech. Příslušná počítačová literatura. Sylaby zpracované k přednáškám (není-li ve skriptech). Některé i v elektronické formě. Kolektiv autorů katedry elektrických měření : Základy použití počítačů, skriptum VŠB-TU Ostrava 1994

Recommended literature:

Návody do cvičení, obsahují sadu otázek a úkolů k procvičení problematiky prezentované na předcházející přednášce. Návody jsou v elektronické podobě a lze je získat na fakultním serveru a na www stránkách katedry.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner