450-0014/01 – Electrical measurement in computer technique (EMVT)

Gurantor departmentDepartment of Cybernetics and Biomedical EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jan Žídek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFEIIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VEL25 Ing. Richard Velička, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Měření ve výpočetní technice - účel, metody, prostředky, teorie chyb - chyba metody, chyba přístroje, chyba měřicího řetězce , jednotky používané v elektrických měřeních ve výpočetní technice, metrologie a její funkce Měření základních střídavých elektrických veličin - střídavá napětí, střídavé proudy, elektrický činný výkon, zkoušečky, analogové a digitální multimetry Měření základních stejnosměrných aktivních elektrických veličin - stejnosměrná napětí, stejnosměrné proudy, analogové a digitální multimetry, vliv vnitřního odporu voltmetru na chybu metody, nepřímá měření stejnosměrného elektrického výkonu Měření základních pasivních elektrických veličin - elektrický odpor, obecná impedance, přímá a nepřímá měření elektrického odporu, měření složek obecné impedance Měření časových průběhů analogových elektrických veličin - osciloskopy analogové a digitální, základní nastavovací prvky osciloskopu, základní blokové schéma, parametry a režimy měření osciloskopem Měření časových průběhů binárních elektrických veličin - logická sonda, osciloskop, logický analyzátor. Základní blokové schéma, parametry a režimy měření logickým analyzátorem Obvodové emulátory a simulátory pro moduly a aplikace s jednočipovými mikroprocesory, základní funkce, způsob použití Měření na standardních rozhraních personálního počítače, ISA. EISA, SCSI, PCI, RS-232 Speciální analyzátory rozhraní - paralelní rozhraní pro připojování měřicích přístrojů IEEE 488 (GPIB), jeho struktura a analýza jeho činnosti Měření na počítačových sítích - komplexní analýza datových přenosových tras - analýza kabeláže, analýza síťových protokolů, testy koncových síťových karet, login testy a emulace file serveru, monitoring provozu a mezisegmentové testy Elektromagnetická kompatibilita, rušivé vlivy v napájecích soustavách a možnost jejich měření, vyšší harmonické, kolísání napětí Měření s využitím výpočetní techniky, základní blokové schémata a principy A/D převodníků, podrobná analýza standardního zapojení A/D převodníku s postupnou aproximací Automatizace měření - softwarová podpora A/D převodníků, DLL knihovny, synchronní a asynchronní funkce, metoda dvojí vyrovnávací paměti, podpora A/D převodníku ze standardního programovacího jazyka Automatizace měření - vývojová prostředí, základní filozofie, metodologie tvorby aplikace, ukázka typických vývojových prostředí Automatizace měření - moderní trendy v této oblasti, směry vývoje, perspektivy Laboratoře: Seznámení s laboratorním řádem a zásadami bezpečné práce v laboratoři, ukázkové měření a zpracování protokolu se zdůrazněním zásad pro jeho zpracování Měření střídavého napětí, střídavého proudu a elektrického činného výkonu v napájecí části počítače Měření stejnosměrného napětí, stejnosměrného proudu a stejnosměrného elektrického výkonu v napájecí části počítače Měření elektrického odporu multimetrem, nepřímé metody měření elektrického odporu, měření impedance Měření průběhu napětí osciloskopem Měření logických úrovní logickou sondou, osciloskopem, logickým analyzátorem Emulace činnosti jednočipového mikropočítače SAB 80535 v konkrétním zapojení Měření na sériovém rozhraní RS 232, diagnostika činnosti tohoto rozhraní Měření s využitím analyzátoru rozhraní GPIB Měření s využitím analyzátoru datových přenosových tras Měření s využitím komplexního analyzátoru BK 500W Měření typických průběhů na A/D převodníku s postupnou aproximací v jeho klíčových místech Využití A/D převodníku s jeho softwarovou podporou v jednoduché aplikaci Využití vývojového prostředí pro vytváření aplikace pro oblast měření s využitím A/D převodníku

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner