450-0014/01 – Elektrická měření ve výpočetní technice (EMVT)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jan Žídek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VEL25 Ing. Richard Velička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Elektrická měření ve výpočetní technice je zvládnutí základních metod měření aktivních elektrických veličin a zvládnutí měřicích metod využitelných v diagnostice stavu výpočetních systémů

Vyučovací metody

Anotace

Studenti se v tomto předmětu seznámí se základními veličinami měřenými v oblasti údržby, oživování a diagnostiky poruch výpočetní techniky. Dále se seznámí se základními přístroji a měřicími metodami používanými v této oblasti.

Povinná literatura:

Fajt. V.: Elektrická měření, celostátní učebnice, SNTL/Alfa, Praha 1987 Kocourek, P.: Číslicové měřicí systémy, vydavatelství ČVUT, Praha 1994 Clyde F. Coombs, Jr.: Electronic Instrument Handbook, McGraw-Hill, Inc., NewYork 1995, ISBN 0-07-012616-X Žídek, J.: Sylaby přednášek zpracované k tomuto předmětu

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Měření ve výpočetní technice - účel, metody, prostředky, teorie chyb - chyba metody, chyba přístroje, chyba měřicího řetězce , jednotky používané v elektrických měřeních ve výpočetní technice, metrologie a její funkce Měření základních střídavých elektrických veličin - střídavá napětí, střídavé proudy, elektrický činný výkon, zkoušečky, analogové a digitální multimetry Měření základních stejnosměrných aktivních elektrických veličin - stejnosměrná napětí, stejnosměrné proudy, analogové a digitální multimetry, vliv vnitřního odporu voltmetru na chybu metody, nepřímá měření stejnosměrného elektrického výkonu Měření základních pasivních elektrických veličin - elektrický odpor, obecná impedance, přímá a nepřímá měření elektrického odporu, měření složek obecné impedance Měření časových průběhů analogových elektrických veličin - osciloskopy analogové a digitální, základní nastavovací prvky osciloskopu, základní blokové schéma, parametry a režimy měření osciloskopem Měření časových průběhů binárních elektrických veličin - logická sonda, osciloskop, logický analyzátor. Základní blokové schéma, parametry a režimy měření logickým analyzátorem Obvodové emulátory a simulátory pro moduly a aplikace s jednočipovými mikroprocesory, základní funkce, způsob použití Měření na standardních rozhraních personálního počítače, ISA. EISA, SCSI, PCI, RS-232 Speciální analyzátory rozhraní - paralelní rozhraní pro připojování měřicích přístrojů IEEE 488 (GPIB), jeho struktura a analýza jeho činnosti Měření na počítačových sítích - komplexní analýza datových přenosových tras - analýza kabeláže, analýza síťových protokolů, testy koncových síťových karet, login testy a emulace file serveru, monitoring provozu a mezisegmentové testy Elektromagnetická kompatibilita, rušivé vlivy v napájecích soustavách a možnost jejich měření, vyšší harmonické, kolísání napětí Měření s využitím výpočetní techniky, základní blokové schémata a principy A/D převodníků, podrobná analýza standardního zapojení A/D převodníku s postupnou aproximací Automatizace měření - softwarová podpora A/D převodníků, DLL knihovny, synchronní a asynchronní funkce, metoda dvojí vyrovnávací paměti, podpora A/D převodníku ze standardního programovacího jazyka Automatizace měření - vývojová prostředí, základní filozofie, metodologie tvorby aplikace, ukázka typických vývojových prostředí Automatizace měření - moderní trendy v této oblasti, směry vývoje, perspektivy Laboratoře: Seznámení s laboratorním řádem a zásadami bezpečné práce v laboratoři, ukázkové měření a zpracování protokolu se zdůrazněním zásad pro jeho zpracování Měření střídavého napětí, střídavého proudu a elektrického činného výkonu v napájecí části počítače Měření stejnosměrného napětí, stejnosměrného proudu a stejnosměrného elektrického výkonu v napájecí části počítače Měření elektrického odporu multimetrem, nepřímé metody měření elektrického odporu, měření impedance Měření průběhu napětí osciloskopem Měření logických úrovní logickou sondou, osciloskopem, logickým analyzátorem Emulace činnosti jednočipového mikropočítače SAB 80535 v konkrétním zapojení Měření na sériovém rozhraní RS 232, diagnostika činnosti tohoto rozhraní Měření s využitím analyzátoru rozhraní GPIB Měření s využitím analyzátoru datových přenosových tras Měření s využitím komplexního analyzátoru BK 500W Měření typických průběhů na A/D převodníku s postupnou aproximací v jeho klíčových místech Využití A/D převodníku s jeho softwarovou podporou v jednoduché aplikaci Využití vývojového prostředí pro vytváření aplikace pro oblast měření s využitím A/D převodníku

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku