450-0017/01 – Informatics in Testing (IVZ)

Gurantor departmentDepartment of Cybernetics and Biomedical EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jan Žídek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
Z1I40 doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+0
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Architektura personálního počítače a funkce jeho základních částí, parametry podstatné pro výběr prostředků výpočetní techniky, operační systém a jeho funkce, základní typy aplikací pro oblast informatiky ve zkušebnictví, Internet jako zdroj informací. Procvičování základních dovedností z oblasti výpočetní techniky. Metrologie, teorie chyb - chyba metody, chyba přístroje, chyba měřicího řetězce, nejistota výsledku měření. Ukázka základní filozofie vývojových prostředí používaných pro virtuální instrumentaci Vývojová prostředí pro virtuální instrumentaci, grafický programovací jazyk, základní části virtuálního přístroje, čelní panel, blokový diagram, knihovní funkce. Ladicí prostředky pro tvorbu virtuálních přístrojů, základní struktura aplikace vytvořené v grafickém vývojovém prostředí. Případové studie z oblasti testování kvality produkce. Procvičování tvorby vlastního virtuálního přístroje, řešení semestrálního projektu. Řízení měřicích přístrojů přes GPIB a RS 232 rozhraní, základní funkce, obslužné programy pro měřicí přístroje, vytváření měřicích systémů na bázi rozhraní GPIB. Ukázka řízení měřicího přístroje přes rozhraní GPIB, obslužný program pro měřicí přístroj Zásuvné měřicí karty pro personální počítače, základní architektura a funkce A/D převodníku, SW podpora zásuvných multifunkčních karet Sběr dat s využitím zásuvné multifunkční karty SW produkty představující funkci standardních přístrojů na bázi zásuvných multifunkčních karet. Generování měřicího přístroje z vývojového prostředí Využití standardních SW technologií pro tvorbu distribuovaného měřicího systému. Integrace měřicích systémů do informačních systémů. Dálkový sběr dat prostřednictvím komunikace mezi dvěma počítači. Standardní struktura sekvenčního flexibilního průmyslového testeru. Funkce a konfigurace testeru. Způsoby ukládání výsledků testů, vývojová prostředí pro tvorbu sekvenčních testerů. Seznámení s aplikací TestStand. Aplikace testerů v průmyslové praxi – případové studie. Diskuse k případovým studiím.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N3909) Process Engineering (3911T008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N3909) Process Engineering (3911T008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (N3909) Process Engineering (3911T008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (N3909) Process Engineering (3911T008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (N3909) Process Engineering (3911T008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.