450-0017/01 – Informatika ve zkušebnictví (IVZ)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jan Žídek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
Z1I40 doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět Informatika ve zkušebnictví seznamuje studenty s moderními prostředky automatizace testování v průmyslu počínaje hardwarovými prostředky (měřicí karty, komunikace s přístroji), přes softwarové prostředky (vývojová prostředí, speciální SW prostředky - TestStand) až po integraci automatizovaných měřicích pracovišť do informačního systému firmy.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Architektura personálního počítače a funkce jeho základních částí, parametry podstatné pro výběr prostředků výpočetní techniky, operační systém a jeho funkce, základní typy aplikací pro oblast informatiky ve zkušebnictví, Internet jako zdroj informací. Procvičování základních dovedností z oblasti výpočetní techniky. Metrologie, teorie chyb - chyba metody, chyba přístroje, chyba měřicího řetězce, nejistota výsledku měření. Ukázka základní filozofie vývojových prostředí používaných pro virtuální instrumentaci Vývojová prostředí pro virtuální instrumentaci, grafický programovací jazyk, základní části virtuálního přístroje, čelní panel, blokový diagram, knihovní funkce. Ladicí prostředky pro tvorbu virtuálních přístrojů, základní struktura aplikace vytvořené v grafickém vývojovém prostředí. Případové studie z oblasti testování kvality produkce. Procvičování tvorby vlastního virtuálního přístroje, řešení semestrálního projektu. Řízení měřicích přístrojů přes GPIB a RS 232 rozhraní, základní funkce, obslužné programy pro měřicí přístroje, vytváření měřicích systémů na bázi rozhraní GPIB. Ukázka řízení měřicího přístroje přes rozhraní GPIB, obslužný program pro měřicí přístroj Zásuvné měřicí karty pro personální počítače, základní architektura a funkce A/D převodníku, SW podpora zásuvných multifunkčních karet Sběr dat s využitím zásuvné multifunkční karty SW produkty představující funkci standardních přístrojů na bázi zásuvných multifunkčních karet. Generování měřicího přístroje z vývojového prostředí Využití standardních SW technologií pro tvorbu distribuovaného měřicího systému. Integrace měřicích systémů do informačních systémů. Dálkový sběr dat prostřednictvím komunikace mezi dvěma počítači. Standardní struktura sekvenčního flexibilního průmyslového testeru. Funkce a konfigurace testeru. Způsoby ukládání výsledků testů, vývojová prostředí pro tvorbu sekvenčních testerů. Seznámení s aplikací TestStand. Aplikace testerů v průmyslové praxi – případové studie. Diskuse k případovým studiím.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.