450-0019/01 – Virtual Instrumentation II. (VI2)

Gurantor departmentDepartment of Cybernetics and Biomedical EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAM25 doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.
SIM25 Ing. Jan Šíma
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Students will get familiar with the basic principles of software and hardware tools for designing the virtual instrumentation systems. The graphical software development environments will be emphasiesed during the course. The architecture of SW applications, methodology of design of the distributed measurement systems will be explained during the course as follow up the knowledges from course Virtual Instrumentation I.

Compulsory literature:

Johnson,W., G.: LabVIEW - Graphical Programming - Practical Applications in instrumentation and Control, McGraw Hill, New York, 1994

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Podpora měřících přístrojů. Podpora komunikace s měřícími přístroji a začlenění této podpory do grafického vývojového prostředí, použití obslužného programu pro tvorbu aplikace. Podpora zásuvných měřících karet. Podpora zásuvných multifunkčních karet v graficky orientovaném vývojovém prostředí, tvorba aplikace s využitím nástrojů integrovaných v graficky orientovaném vývojovém prostředí, synchronní a asynchronní funkce, dvojitá vyrovnávací paměť. Zásuvné měřící karty - D/A převodník, DIO, čítače a časovače Parametry D/A převodníku, digitálních vstupů a výstupů a časovačů a čítačů na zásuvných měřících kartách, módy provozu a jejich použití ve virtuálních měřících systémech VXI měřící systémy VXI měřicí sběrnice, struktura, adresace, časování, propustnost sběrnice, architektura modulů pro VXI měřicí systémy , příklady modulů pro VXI sběrnici PXI měřící systémy Compact PCI sběrnice, struktura, adresace, časování, propustnost sběrnice, architektura modulů pro PXI měřicí systémy , příklady modulů pro PXI sběrnici Multitasking a multithreading v graficky orientovaném vývojovém prostředí , globální proměnná, sdílená datová oblast, standardní struktura událostmi řízeného programu realizovaná v graficky orientovaném vývojovém prostředí. Uzly vlastností. Programové vyčítání a nastavování vlastností objektů čelního panelu, dynamické volání podřízených funkcí, nastavování jejich vlastností programově, vytváření posloupností možných operací ze strany uživatele na čelním panelu. Podpora DDE, OLE a ACTIVE X technologií. Podpora dynamické výměny dat, podpora OLE a ACTIVE X technologií v grafickém vývojovém prostředí. Využití technologie client-server při tvorbě virtuálních měřících systémů. Podpora vytváření aplikace typu server a aplikace typu client v graficky orientovaném vývojovém prostředí. Využití této technologie při tvorbě distribuovaných měřících systémů, data sockets. Využití TCP/IP protokolu při tvorbě virtuálních měřících systémů. Podpora TCP/IP protokolu při tvorbě distribuovaných virtuálních měřících systémů, http server, možnosti realizace distribuovaných měřících systémů s využitím standardních prohlížečů www stránek. Aplikace funkcí z knihovny Advaced Analysis Library v realizaci měřících systémů. Převod měřeného signálu z časové do frekvenční oblasti, základní závislosti, diskuse parametrů, okénkové funkce, digitální filtrace pro redukci nežádoucích složek signálu. Vytvoření distribučního kitu aplikace. Překlad do EXE tvaru, Run-Time modul vývojového prostředí, instalační skripty, využití vestavěného nástroje tvorby distribučního kitu. Aplikace pro ypracování obrazu, systém IMAQ vision a IMAQ builder Distribuované měřící systémy Distribuované měřicí systémy a prostředky jejich realizace, využití TCP/IP protokolu v komunikaci s měřícími přístroji Novinky v technologii virtuálních měřících systémů Moderní trendy ve vývoji virtuálních měřících systémů, jiná rozhraní a řešení měřicích systémů na jejich bázi Počítačové laboratoře: Ladění aplikací využívajících GPIB rozhraní. Aplikace pro sběr dat s použitím multifunkčních karet pro PC. Práce s čítači, časovači a DI/O na multifunkčních kartách pro PC Ukázka VXI měřicího systému a tvorba aplikací pro VXI měřicí systém Ukázka PXI měřicího systému a tvorba aplikací pro PXI měřicí systém Použití multitaskingu v LabVIEW a metody jeho řízení Aplikace s využitím DDE a ACTIVE X. Distribuované měřicí aplikace s využitím TCP/IP, aplikace s využitím Internetu. Systém IMAQ vision, návrh aplikace pro zpracování obrazu s využitím IMAQ Vision Builder Aplikace s využitím AAL. Tvorba distribučního kitu pro aplikaci. Řešení semestrálního programu Řešení semestrálního programu Řešení semestrálního programu Řešení semestrálního programu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering (10) Měřící a řídící technika P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering (20) Řídící a informační systémy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering (30) Měřící a řídící technika v biomedicíně P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering (40) Automatizované systémy řízení P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner