450-0020/01 – Design Methodology of Measurement's Systems (NMS)

Gurantor departmentDepartment of Cybernetics and Biomedical EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAM25 doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.
SIM25 Ing. Jan Šíma
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Design Methodology of Measurement Systems is focused into the following teaching blocks: D/A and DSP system block diagram amd architecture if its parts, plug-in DAQ cards parameters and methods of their measurements and evaluations according with IEEE standards, Methodology of design of automated measurements and testing systems, project leading and managing, Systems of industrial vision

Compulsory literature:

Johnson,W., G.: LabVIEW - Graphical Programming - Practical Applications in instrumentation Nachtigal, L., Ch.:Instrumentation and Control - Fundamentals and Applications, John Wiley & Sons Inc., New York, 1990 Lenk, J., D.: Electronic Testing Handbook, Procedures and Technologies, McGraw Hill, New York 1993

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Struktura měřícího řetězce. Návrh základní struktury měřícího řetězce automatizovaného měřícího systému, součinnost a předávání výsledků mezi bloky, používaná rozhraní a jejich vlastnosti, koncepty úpravy měřené veličiny, vyhodnocení chyby měření, diskuse parametrů, zabezpečení a ochrana systému Hotová řešení z oblasti virtuálních přístrojů, zabezpečení kvality systému na bázi PC.Hotová řešení z oblasti virtuálních přístrojů ? zásuvné karty simulující standardní měřicí přístroje (DMM, DSO, DSA, FG, AWG), parametry, omezení, SW podpora těchto karet, spolehlivost softwaru. Zásuvné měřící karty. Použití zásuvných multifunkčních karet pro realizaci digitalizace měřených veličin, diskuse principů a parametrů těchto karet, propustnost sběrnic, metody DSP implementované na kartách sběru dat, Flex ADC technologie, automatizovaný návrh standardních řešení s využitím zásuvné měřící karty, simulace měřicího systému, vyhodnocení chyby měření. Začlenění měřícího přístroje do informačního měřícího systému. Začlenění měřicího přístroje s komunikačním rozhraním do měřicího systému, diskuse parametrů, možnosti simulace činnosti přístroje s využitím IVI obslužného programu, diagnostika stavu měřícího přístroje, kalibrace. Automatizovaný sběr naměřených dat. Automatizovaný sběr měřených dat, předzpracování měřených dat, struktura aplikace, prostředky pro zjišťování propustnosti systému, způsoby archivace měřených dat, typy datových souborů, odhad času potřebného na realizaci SW, metriky kvality softwaru. Prostředky statistického zpracování naměřených dat. Přídavný knihovna SPC funkcí, histogramy naměřených dat, základní statistické hodnoty a jejich výpočet, metody statistické analýzy a jejich implementace do automatizovaného informačního měřícího systému. Vazba na databáze naměřených dat. Vazba měřícího systému na informační systém, SQL, návrh a údržba databází naměřených dat, přídavná knihovna SQL funkcí a jejich implementace do měřícího systému. Základní koncept rámce aplikace pro realizaci automatického testování produkce. Struktura řešení základního rámce umožňujícího definovat, editovat testovací posloupnosti, hotová řešení z této oblasti, testovatelnost produkce, metody testování. Přídavné knihovny pro DSP a jejich implementace do měřících systémů. Základní rozdělení DSP funkcí a jejich implementace do automatizovaných měřících systémů, transformace, filtrace, komprimace měřených dat. Metody zpracování obrazu a jejich implementace do informačních měřících systémů. Metody a prostředky zpracování obrazu a jejich začlenění do automatizovaných testovacích systémů. Využití dalších prostředků pro analýzu signálu v automatizovaných měřících systémech. Import a export měřených dat, DDE, ACTIVE X, využití HIQ, MATLab scriptů v aplikaci měřícího systému. Využití TCP/IP protokolu při tvorbě virtuálních měřících systémů. Podpora TCP/IP protokolu při tvorbě distribuovaných virtuálních měřících systémů, http server, možnosti realizace distribuovaných měřících systémů. Vizualizace měřených dat. Indikátory grafů a datové struktury s nimi spojené, 2D a 3D grafy, diskuse časové náročnosti vykreslování průběhu, metody zlepšení propustnosti systému. Případová studie průmyslového testeru. Struktura aplikace, HW řešení, archivace a statistické zpracování měřených dat, napojení na databázi naměřených dat, prostředky řízení SW projektu. Nové trendy a prostředky v návrhu automatizovaných testovacích prostředků, Počítačové laboratoře: Ukázka automatizovaného měřicího systému. Použití digitálního osciloskopu na bázi zásuvné měřící karty. Použití zásuvné měřicí karty. Začlenění měřícího přístroje do informačního systému a komunikace s ním. Archivace měřených dat. Použití grafického vývojového prostředí ? tvorba aplikace. Databáze naměřených dat. Koncepce průmyslového testeru. Použití FFT v automatizovaném měřicím systému. Ukázka zpracování obrazu. Aplikace s využitím MatLab skriptu. Aplikace s využitím Internetu. Vizualizace měřených dat.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 45  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 25  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner