450-0312/01 – Systémy pro měření a sběr dat (SMSD)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL45 prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s různými typy systémů pro měření, sběr a zpracování dat, s jejich vlastnostmi, možnostmi programování a typickými aplikacemi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

V návaznosti na předměty VI1 a VI2 se studenti seznámí podrobně s užitím multifunkčních karet, s komunikaci s měřícími přístroji a přístrojovými ovladači, flexibilními platformami pro měření a testování (VME, VXI, PXI, LXI). Rovněž jsou zmíněny embedded platformy pro měření, testování a řízení: cRIO a jednočipové mikropočítače.

Povinná literatura:

• Haasz, V., Roztočil, J.: Měřící systémy na bázi IBM-PC, Skripta ČVUT, Praha 1997 • Kocourek, P. a kol.: Číslicové měřící systémy. Monografie ČVUT, Praha 1994 • LabVIEW Fundamentals, National Instruments, Austin 2007, 165s.

Doporučená literatura:

• Instrument Driver Network, Dostupné z WWW: <www.ni.com/idnet > • NI Developer Zone, Dostupné z WWW: <www.zone.ni.com> • LabVIEW FPGA Functions and Example, Dostupné z WWW: <www.ni.com/ipnet > • Podpůrné programy na www stránkách katedry

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Vypracování semestrálního projektu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Struktura zásuvných multifunkčních měřicích karet. A/D převodníky, jejich principy a základní parametry 2. Podpora zásuvných měřících karet. Začlenění do OS Windows. Přístup k zásuvným multifunkčním kartám v LabVIEW, Zásuvné karty s A/D převodníky. 3. Zásuvné karty s D/A převodníkem. Parametry D/A převodníků na zásuvných měřících kartách, módy provozu 4. Zásuvné karty s digitálními vstupy a výstupy. SW a HW časování 5. Zásuvné karty s čítači a časovači. Parametry časovačů a čítačů na zásuvných měřících kartách, módy provozu 6. Jazyk pro komunikaci s měřícími přístroji. Struktura jazyka pro komunikaci s měřícími přístroji SCPI, syntaxe, obecné příkazy 7. Obslužné programy pro měřící přístroje standardu VXI P&P. Struktura obslužného programu VXI P&P, vnitřní, vnější model, struktura a začlenění do vývojových prostředí 8. Obslužné programy pro měřící přístroje standardu IVI, zaměnitelnost přístrojů, třídní a specifický ovladač 9. Rozhraní pro komunikaci s měřícími přístroji Struktura a definice rozhraní, parametry přenosu, způsoby propojení, módy provozu, synchronizace přenosu,struktura přenášených údajů, propustnost rozhraní GPIB, LXI 10. VME, VXI, PXI měřící systémy, Compact PCI sběrnice, struktura, adresace, časování, propustnost sběrnice. 11. TCPIP protokol a DataSocket pro účely komunikace aplikací. Web server, možnosti realizace distribuovaných měřících systémů. 12. Vytváření Embedded systémů v grafickém programovacím prostředí. Podpora jednočipových mikropočítačů. Podpora programování FPGA pro HW cRIO. 13. Vytváření Real-Time systémů v grafickém programovacím prostředí. Počítačové laboratoře: 1. Stručné opakování principů práce v grafickém programovacím prostředí 2. Základní přístupy k analogovým vstupům na kartách sběru dat v grafickém programovacím prostředí. 3. Práce s analogovými výstupy v grafickém programovacím prostředí. 4. Obsluha digitálních vstupů a výstupů v grafickém programovacím prostředí. 5. Práce s čítači a časovači v grafickém programovacím prostředí. Zadání semestrálního projektu 6. Formátování textových řetězců za účelem vytváření příkazů pro přístroje v grafickém programovacím prostředí. 7. Sériová komunikace v grafickém programovacím prostředí. 8. Vývoj obslužného programu pro DMM. 9. Použití VXI P&P obslužných programů pro měřící přístroje v obecné testovací aplikaci v grafickém programovacím prostředí. 10. Použití IVI obslužných programů pro měřící přístroje v obecné testovací aplikaci v grafickém programovacím prostředí. 11. Implementace přenosu dat mezi aplikacemi užitím TCP/IP, DataSocket

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Projekt Projekt 40  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní