450-0312/01 – Measurement and Data Acquisition Systems (SMSD)

Gurantor departmentDepartment of Cybernetics and Biomedical EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BIL45 doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 0+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of this course is to educate students with different types of systems for data measurement, data processing, with features of such systems, with programming possibilities of such systems and with typical applications.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Project work

Summary

As follow up of the knowledges from the Virtual Instrumentation I and II course students will get familiar with using multifunctional data acquisition boards, with remote instrument communication and instrument drivers, with flexible HW platforms for testing and measurement (VME, VXI, PXI, LXI). Embedded platforms for measurement, testing and control are mentioned (cRIO, microcontrollers).

Compulsory literature:

Recommended literature:

• Bitter, R., Mohiuddin, T., Nawrocki,M.: LabView: Advanced Programming Techniques, SECOND EDITION, CRC Press 2006, ISBN:9780849333255

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Vypracování semestrálního projektu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Struktura zásuvných multifunkčních měřicích karet. A/D převodníky, jejich principy a základní parametry 2. Podpora zásuvných měřících karet. Začlenění do OS Windows. Přístup k zásuvným multifunkčním kartám v LabVIEW, Zásuvné karty s A/D převodníky. 3. Zásuvné karty s D/A převodníkem. Parametry D/A převodníků na zásuvných měřících kartách, módy provozu 4. Zásuvné karty s digitálními vstupy a výstupy. SW a HW časování 5. Zásuvné karty s čítači a časovači. Parametry časovačů a čítačů na zásuvných měřících kartách, módy provozu 6. Jazyk pro komunikaci s měřícími přístroji. Struktura jazyka pro komunikaci s měřícími přístroji SCPI, syntaxe, obecné příkazy 7. Obslužné programy pro měřící přístroje standardu VXI P&P. Struktura obslužného programu VXI P&P, vnitřní, vnější model, struktura a začlenění do vývojových prostředí 8. Obslužné programy pro měřící přístroje standardu IVI, zaměnitelnost přístrojů, třídní a specifický ovladač 9. Rozhraní pro komunikaci s měřícími přístroji Struktura a definice rozhraní, parametry přenosu, způsoby propojení, módy provozu, synchronizace přenosu,struktura přenášených údajů, propustnost rozhraní GPIB, LXI 10. VME, VXI, PXI měřící systémy, Compact PCI sběrnice, struktura, adresace, časování, propustnost sběrnice. 11. TCPIP protokol a DataSocket pro účely komunikace aplikací. Web server, možnosti realizace distribuovaných měřících systémů. 12. Vytváření Embedded systémů v grafickém programovacím prostředí. Podpora jednočipových mikropočítačů. Podpora programování FPGA pro HW cRIO. 13. Vytváření Real-Time systémů v grafickém programovacím prostředí. Počítačové laboratoře: 1. Stručné opakování principů práce v grafickém programovacím prostředí 2. Základní přístupy k analogovým vstupům na kartách sběru dat v grafickém programovacím prostředí. 3. Práce s analogovými výstupy v grafickém programovacím prostředí. 4. Obsluha digitálních vstupů a výstupů v grafickém programovacím prostředí. 5. Práce s čítači a časovači v grafickém programovacím prostředí. Zadání semestrálního projektu 6. Formátování textových řetězců za účelem vytváření příkazů pro přístroje v grafickém programovacím prostředí. 7. Sériová komunikace v grafickém programovacím prostředí. 8. Vývoj obslužného programu pro DMM. 9. Použití VXI P&P obslužných programů pro měřící přístroje v obecné testovací aplikaci v grafickém programovacím prostředí. 10. Použití IVI obslužných programů pro měřící přístroje v obecné testovací aplikaci v grafickém programovacím prostředí. 11. Implementace přenosu dat mezi aplikacemi užitím TCP/IP, DataSocket

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Project Project 40  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Written examination Written examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2649) Electrical Engineering (2612T015) Electronics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2649) Electrical Engineering (2612T015) Electronics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2649) Electrical Engineering (2612T015) Electronics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2649) Electrical Engineering (2612T015) Electronics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2649) Electrical Engineering (2612T015) Electronics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2649) Electrical Engineering (2612T015) Electronics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2649) Electrical Engineering (2612T015) Electronics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2649) Electrical Engineering (2612T015) Electronics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner