450-0324/01 – Conceptual Design and Development of Innovative Products (CDD)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jan Žídek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL45 prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
KOT37 Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
Z1I40 doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+4
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je posílení softskills u studentů. Většina aktivit tohoto předmětu probíhá formou workshopů v týmech, které řeší projekt návrhu konceptu nového výrobku a jeho propracování do podoby modelu představujícího prototyp inovačního výrobku. Studenti se v rámci těchto aktivit učí lépe spolupracovat, komunikovat v týmu a prezentovat výsledky své práce.

Vyučovací metody

Projekt

Anotace

Tento předmět je pojat velmi netradičně protože studenti pracují v týmech pod metodickým vedením učitele. V tomto týmu řeší zadání, které je blízké potřebám průmyslu. Jedná se o návrh konceptu nového výrobku a jeho propracování dopodoby modelu prototypu výrobku. Každý student v multidisciplinárním týmu zastupuje svou odbornost a je nucen komunikovat s kolegy studujícími jiný obor. Nejlepší studenti stráví následně tři týdny v rámci inovačního tábora v zahraničním průmyslovém podniku.

Povinná literatura:

Literatura dle doporučení vyučujícího.

Doporučená literatura:

Žídek,J.: Sylaby přednášek a materiály k workshopům, v elektronické podobě,VŠB-TU Ostrava,2007

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné hodnocení výstupů z jednotlivých aktivit.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Životní cyklus výrobku, týmová spolupráce, osobnostní charakteristiky členů týmů, prezentace vlastních schopností prostřednictvím Europass - CV • Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) - osobnostní test pro identifikaci osobnostních typů, sestavení Europass CV pro prezentaci vlastní osoby 2. Firma v tržním prostředí, strategické dokumenty – mise, vize, firemní kultura, požadavky na jakost, certifikované systémy řízení jakosti • Sestavení týmů na základě simulace vstupního pohovoru, vzájemné představení členů týmu, definice strategie, definice vize a mise 3. Specifikace potřeb zákazníka, marketingový průzkum, segmentace trhu, tržní zacílení, umístění nového výrobku ve vybraném segmentu trhu, marketingový mix • Sestavení profilu potenciálního zákazníka, definice jeho životního stylu a jeho potřeb, analýza stávající situace na trhu 4. Inovuj nebo zemři. Co to jsou inovace – definice inovací, jak vznikají. Prostory pro podporu inovací - vědecké parky a centra, technologické parky a centra, podnikatelská a inovační centra, podnikatelé inkubátory, centra transferu technologií. Projektový záměr - jízdní řád inovátorského týmu - jak začít, tržní a obchodní analýzy, technologie a výroba (inovační činnost), SWOT analýza, identifikace cílů v čase, marketingová a organizační strategie (jak dosáhnout stanovených cílů), personální a prostorové zajištění, harmonogram realizace projektu, finanční analýza, identifikace faktorů úspěchu, opatření k minimalizaci rizik. • Exkurze. Podpora inovací v praxi z pohledu Podnikatelského inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) a Regionální centra transferu technologií (RCTT) - logika řízení PI VŠB-TUO a RCTT (poslání, hodnoty, vize, cíle, strategie, měřítka), náplň PI VŠB-TUO a RCTT (měkké a tvrdé služby, doprovodné aktivity - soutěž o nejlepší podnikatelský záměr). 5. Formulace zadání pro inovační výrobek, vymezení cílové skupiny uživatelů, vymezení funkcí výrobku, sestavení týmu, technika brainstormingu • Definice funkcí nového výrobku formou brainstormingu s následným vyhodnocením jednotlivých nápadů do podoby několika konceptů nového výrobku 6. Příprava prezentace konceptu nového výrobku, zásady efektivní prezentace, nástroje prezentace • Prezentace konceptu skupině decission makerů, výběr optimálního konceptu pro další rozpracování 7. Analýza požadavků zákazníků, nástroje pro správu požadavků zákazníků • Definice požadavků zákazníků v prostředí Requirements Gateway 8. Řízení projektu, nástroje pro řízená týmové práce, MS Projekt, Time management, role v týmu, zásady spolupráce v týmu, ukázky různých stylů řízení týmu, zásady efektivní komunikace, strategie komunikace • Rozdělení rolí v týmu, rozdělení konceptu na dílčí části, definice náplně práce jednotlivých skupin na dílčích částech, naplánování zdrojů a stanovení milníků, definování rozhraní 9. Nezažiješ, neuvěříš! Inkubace firmy Weblift s.r.o. v chráněném prostředí PI (firma vyvíjí webové aplikace a internetové obchody). Inkubace projektu firmy Trinidon spol. s r.o. v chráněném prostředí PI (projekt se zabývá vývojem logistického systému). • Exkurze s výkladem a ukázkami procesů. Centrum pokročilých inovačních technologií (CPIT) – krátké představení CPIT, Centrum operačních programů (COP) a projekt IT4Innovations, ukázka činnosti vybraných inovačních týmu a jejich laboratoří. 10. Návštěva Bang&Olufsen v Kopřivnici: Studenti budou seznámeni s historií, organizací a odděleními společnosti Bang&Olufsen s.r.o. Připravena bude rovněž „hands-on“ prezentace výrobků Bang&Olufsen. Důležitou součástí návštěvy bude exkurze ve výrobní hale 11. Rozpracovávání jednotlivých částí konceptu – rozhraní k uživateli, mechanický koncept, elektronický koncept, SW koncept. SW nástroje pro vývoj jednotlivých částí konceptu • Workshop: rozpracovávání konceptu. Vyhledávání informací, práce s informačními zdroji, práce s nástroji pro rozpracování konceptu 12. Testování funkčnosti navrženého konceptu. SW a HW prostředky pro měření a testování. • Příprava komplexního testu v rámci navrženého konceptu 13. Ekonomické aspekty vývoje, cena práce, výrobní náklady, dokumentace výsledků vývoje konceptu • Vyhodnocení ekonomických aspektů inovačního výrobku, příprava prezentace konceptu nového výrobku 14. Ochrana duševního vlastnictví, průmyslový vzor, patent, evropský patent • Finální prezentace konceptu nového výrobku, diskuse

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Prezentace konceptu nového výrobku Semestrální projekt 40  0
        Finální prezentace modelu prototypu nového výrobku Semestrální projekt 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 letní