450-0502/01 – Measurement in Information and Communication Technologies (MIKT)

Gurantor departmentDepartment of Cybernetics and Biomedical EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jan Žídek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
Z1I40 doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 0+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of this subject is provide to the students the basic knowledge of modern measurement instruments and metodology of their using in applications in ICT area.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Experimental work in labs
Project work

Summary

Fast development of information and communication technologies requires more sophisticated tools for measurement in these systems. The purpose of these measurement is either diagnostics of their status or measurement of characteristic parameters. It is possible to use these measurement in phase of development or in phase of using these systems. The goal of this subject is provide to the students the basic knowledge of modern measurement instruments and metodology of their using in applications in ICT area.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Clyde F. Coombs, Jr.: Electronic Instrument Handbook, McGraw-Hill, Inc., NewYork 1995, ISBN 0-07-012616-X

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Odevzdání protokolů z měření a dokumentace semestrálního projektu.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Cíle měření, fáze měření, obecná struktura měřicího řetězce, hardwarové platformy moderních měřicích systémů. 2. Základy metrologie, úplný výsledek měření, nejistota měření a její vyjadřování. 3. Měření základních elektrických veličin a přístroje pro jejich měření. 4. Měření napětí, výkonů a úrovní v komunikačních systémech. Měřiče napětí, výkonů a úrovní. Metodika jejich použití. 5. Zdroje stimulačních signálů pro měření v informačních a komunikačních technologiích. Signálové a funkční generátory, frekvenční syntezátory. Metodika jejich použití. 6. Měření časových průběhů v informačních a komunikačních systémech. Digitální osciloskopy. Metodika jejich použití. 7. Měření spektra v informačních a komunikačních systémech. Frekvenční analyzátory. Metodika jejich použití. 8. Měření napětí, úrovně, výkonu, spektra na modulovaných a pulzních průbězích. Měřicí přístroje určené pro tuto oblast. 9. Digitální modulace a základní pohledy na signál v digitálně modulovaných systémech. 10. Vektor signálové generátory a analyzátory. Metodika jejich použití. Laboratoře: 1. Metodika vytváření protokolu z měření. Bezpečnost a základy práce s analogovými a číslicovými měřicími přístroji. 2. Výpočet nejistoty měření a její vyjadřování v úplném výsledku měření. 3. Měření základních elektrických veličin - napětí, proud, výkon. 4. Použití zdroje stimulačních signálů pro měření v informačních a komunikačních technologiích. 5. Měření časových průběhů v informačních a komunikačních systémech. 6. Měření spektra v informačních a komunikačních systémech. 7. Komunikace s měřicími přístroji prostřednictvím PC 8. Základní pohledy na signál v digitálně modulovaných systémech. Projekty: Měření na digitálně modulovaných signálech.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Project Project 40  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Written examination Written examination 40  0
                Oral Oral examination 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner