450-0503/01 – Computers Basics (ZPP3)

Gurantor departmentDepartment of Cybernetics and Biomedical EngineeringCredits5
Subject guarantorIng. Richard Velička, Ph.D.Subject version guarantorIng. Richard Velička, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3
Part-time Credit and Examination 2+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The priority of Compurer Basics they are a skills how to use software on PC. The students will learn how to work in MS Windows, Word, Excel, Mathcad, Matlab etc.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

The Computer Basics course is recommended for students majoring in biomedical ingeneering. The course consists of the following blocks: operating system Windows XP, computer nets, text editors, spreadsheet programs, ready-to-go mathematical software with graphical user interface or computer graphics. The students learn how to use computer for their study and especially solve matematical problems in different software environment.

Compulsory literature:

# Základy použití počítačů pro BMT, P. Červenka, R. Velička, VŠB - TU Ostrava 2007, CD v rámci projektu ESF: OPRLZ CZ.04.1.03/3.2.15.1/0020, ISBN 978-80-248-1287-8 # The user's Guides for MS Windows, MS Word, MS Excel, Mathcad, and Matlab # Anything publication of MS Office, MS Windows and Mathcad

Recommended literature:

Návody do cvičení, obsahují sadu otázek a úkolů k procvičení problematiky prezentované na předcházející přednášce. Návody jsou v elektronické podobě a lze je získat na fakultním serveru nebo na www stránkách katedry. Další podpůrné pomůcky jsou rovněž k dispozici na www stránkách katedry.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Conditions for credit: A computer skills for mathematical solution and MS Windows and MS Office basics. Students can to get max. 40 + 60 points.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Architektura PC - základní organizace architektury von Neumannova typu, blokové schéma počítače - napájecí zdroj, matiční deska, sloty, procesor (datové cesty, řídicí cesty, funkcionální cache, grafická karta, řadič HDD, FDD, klávesnice, monitor, vývoj procesorů, rozdělení pamětí - konventional memory, extended memory, expanded memory, sběrnice, magnetická média HD, FD, základní periférie - tiskárna, myš, modem. Propojení jednotlivých částí PC a periferií. Provozní řád počítačových učeben, antivirová opatření. Reprezentace dat (binární, oktálová, dekadická, hexadecimální, fix point, floating point, BCD kód, nenumerická data, kódování alfanumerických dat). Úloha operačního systému, rozdělení op. Systémů, spuštění počítače. DOS a jeho úloha, soubor, adresář, podadresář. Členění disku na adresáře - adresářová struktura, příkazy pro práci s adresáři (MD, CD, RD). Základní příkazy (DIR, DEL, TYPE, REN, COPY, FORMAT, PRINT). Typy souborů, vyhrazené přípony, dávkové soubory, AUTOEXEC.BAT, CONFIG.SYS, atributy souborů. Práce s textem a správa souborů pod DOSem. Správce souborů pod DOSem (M602 nebo NC) k čemu slouží, filozofie práce s tímto programem, uživatelská menu, help, nejčastěji využívané činnosti a jejich ekvivalenty pod DOSem. Počítačové sítě. Základní pojmy a dělení sítí, základní součásti sítě, služby poskytované sítí, topologie školní sítě VŠB, kontextová struktura, základní síťový SW, přihlášení do sítě, mapování disků, správa souborů na serveru, přístupová práva uživatelů, adresářová práva, atributy adresářů a souborů, další řádkové příkazy. Menu utility - jejich standardní ovládání, NETUSER, FILER (princip logického výmazu souborů), NETADMIN, login script. Příkazy pro práci se sítí v prostředí Windows, Novell Administrator (práce s uživatelem, s adresářem). Grafická nadstavba operačního systému - Windows. Rozdíl mezi znakově a graficky orientovaným operačním systémem. Spouštění více aplikací pod Windows, správa paměti. Okno - základní prvek prostředí Windows, standardní ovládací prvky pro manipulaci s okny. Prostředí Windows 98/NT/2000/XP. Nastavení a modifikace prostředí Windows pomocí služeb ze skupiny Ovládací Panely. Základní aplikace Windows 98/NT/2000/XP (Koš, Aktovka, Tento počítač, Okolní počítače,) a skupiny příslušenství (Mapa znaků, Kalkulačka , Malování, Poznámkový blok, Wordpad, Systémové nástroje, ), mechanismus výměny dat mezi aplikacemi přes Schránku. Správa souborů ve Windows 98/NT/2000/XP. Práce s programy pro správu souborů ( Průzkumník ). Členění okna na strom a výpis adresáře. Seznámení se základními operacemi se soubory a adresáři, výběr souborů. Vyhledávání souborů, složek, .Menu START a jeho nastavení. Internet, prohlížecí programy a vyhledávání informací. Textové editory pracující v prostředí Windows. Styl dokumentu (Šablony), formát stránky, styl odstavce. Práce s bloky textu, práce se styly odstavců, import a tvorba grafiky v rámci textového dokumentu, tvorba a modifikace tabulek, psaní rovnic, záhlaví a zápatí, číslování stránek a nadpisů, pomocné prostředky pro kontrolu pravopisu a gramatiky. Zpracování grafiky. Rozlišovací schopnost monitoru, souvislosti mezi rozměry grafických objektů zobrazovaných na monitoru a tištěných na tiskárně, přepočty rozměrů a DPI. Vektorová a rastrová grafika, rozdíly mezi vlastnostmi rastrových a vektorových grafických objektů. Vhodnost použití různých grafických editorů pro různé činnosti. Možnosti a obvyklé funkce rastrového a vektorového editoru. Způsob práce v grafickém editoru, některé grafické formáty. Programy pro zpracování matematických úloh. Možnosti využití těchto typů programů pro řešení standardních problémů technické praxe. Zadávání a editace matematického výrazu, výpočet jednoduchého výrazu, výpočet tabulky hodnot, práce s maticemi, výpočet a vykreslení grafu funkce jedné proměnné, úprava grafu do požadované podoby, práce s trojrozměrnými grafy, použití symbolického procesoru pro úpravu výrazu, řešení rovnic a soustav rovnic, derivace a integrace výrazu. Tabulkové procesory. Možnosti využití tabulkových procesorů pro řešení standardních problémů technické praxe. Základní prostředí tabulkového procesoru a jeho úpravy, typy dat ukládaných do tabulek a jejich editace, tvorba a editace tabulky, zadávání matematických výrazů a funkcí, absolutní a relativní adresování buněk, definice seznamů a posloupností, vytvoření grafu na základě tabulky, úprava vzhledu grafu, typy grafů, regresní křivky. Řešení rovnic. Tisk tabulky a grafu. Matematický program pro vědeckotechnické výpočty - MATLAB. Ukázky možností včetně simulační nástavby Simulink a modulů nástrojů Toolbox. Seznámení s prostředím, principy zadávání a řešení jednoduchých matematických úloh. Způsob editace výpočtů, zadávání proměnných, definice matic, výpočet a vykreslení grafu jedné proměnné. Počítačové laboratoře: Přihlašování do sítě, práce s tiskárnou, praktické ukázky hardwarových komponentů. Základní příkazy MS DOSu a převody čísel mezi číselnými soustavami, kódování znaků. Procvičení probrané látky na PC. (NOVELL 5.0) Procvičení probrané látky na PC. (NETUSER, FILER,NETADMIN, NOVELL Netware Administrator) Procvičení probrané látky na PC. (Windows 98/NT/2000/XP) Procvičení probrané látky na PC. (Windows 98/NT/2000/XP, Průzkumník, Internet Explorer) Procvičení probrané látky na PC. (MS WORD) Procvičení probrané látky na PC. (MS WORD) Procvičení probrané látky na PC. (MS WORD - kreslení, Windows 98/NT/2000/XP - Malování) Procvičení probrané látky na PC. (MathCad 11 Professional, MathCad 8 Explorer) Procvičení probrané látky na PC. (MathCad 11 Professional, MathCad 8 Explorer) Procvičení probrané látky na PC. (MS EXCEL) Procvičení probrané látky na PC. (MS EXCEL) Udělování zápočtů a zkoušky.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner