450-0503/01 – Základy použití počítačů (ZPP3)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Richard Velička, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Richard Velička, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Základy použití počítačů je seznámit studenty s počítačem jako nástrojem pro řešení úkolů se kterými se setkávají během studia i v praxi. Student se naučí pracovat ve Windows, Wordu, Excelu, Mathcadu, Matlabu atd

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Tento předmět je určen pro studenty I. ročníku bakalářského studia. Výuka je uspořádána tématicky, vždy tak, že po společné přednášce následují cvičení k probranému tématu na počítačích v počítačové učebně. Uživatelským způsobem seznamuje s řešením úkolů v oblastech jako jsou operační systém MS-DOS,OS Windows 98/NT/2000/XP, zpracování grafiky , zpracování textových dokumentů, pohyb v prostředí počítačových sítích (Novell, Microsoft,...) a zejména je kladen důraz na použití v oblasti řešení matematických úloh. Všechny uvedené oblasti jsou pojímány ryze prakticky bez hlubších detailů tak, aby absolvent tohoto předmětu byl schopen vybrat si příslušný software a v něm daný problém vyřešit. Pro výuku v jednotlivých oblastech byly vybrány programy, na kterých výuka probíhá a které danou oblast použití reprezentují (např.: Word, Excel, Mathcad, Novell,...).

Povinná literatura:

# Základy použití počítačů pro BMT, P. Červenka, R. Velička, VŠB - TU Ostrava 2007, CD v rámci projektu ESF: OPRLZ CZ.04.1.03/3.2.15.1/0020, ISBN 978-80-248-1287-8 # Základy práce na PC,P. Červenka, učební text pro distanční vzdělávání Ostrava 2003,ISBN 80-248-0300-3 # Počítačové sítě,P. Červenka, učební text pro distanční vzdělávání Ostrava 2003,ISBN 80-248-0304-6 # Zpracování grafiky,R. Velička, učební text pro distanční vzdělávání Ostrava 2003,ISBN 80-248-0301-1 # Zpracování matematických úloh,R. Velička, učební text pro distanční vzdělávání Ostrava 2003, ISBN 80-248-0303-8

Doporučená literatura:

Návody do cvičení, obsahují sadu otázek a úkolů k procvičení problematiky prezentované na předcházející přednášce. Návody jsou v elektronické podobě a lze je získat na fakultním serveru nebo na www stránkách katedry. Další podpůrné pomůcky jsou rovněž k dispozici na www stránkách katedry.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Zápočty jsou udělovány za aktivní práci na počítači ve cvičení během semestru. Stupeň zvládnutí použití počítače pro řešení konkrétních úkolů je zahrnnut do hodnocení zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Architektura PC - základní organizace architektury von Neumannova typu, blokové schéma počítače - napájecí zdroj, matiční deska, sloty, procesor (datové cesty, řídicí cesty, funkcionální cache, grafická karta, řadič HDD, FDD, klávesnice, monitor, vývoj procesorů, rozdělení pamětí - konventional memory, extended memory, expanded memory, sběrnice, magnetická média HD, FD, základní periférie - tiskárna, myš, modem. Propojení jednotlivých částí PC a periferií. Provozní řád počítačových učeben, antivirová opatření. Reprezentace dat (binární, oktálová, dekadická, hexadecimální, fix point, floating point, BCD kód, nenumerická data, kódování alfanumerických dat). Úloha operačního systému, rozdělení op. Systémů, spuštění počítače. DOS a jeho úloha, soubor, adresář, podadresář. Členění disku na adresáře - adresářová struktura, příkazy pro práci s adresáři (MD, CD, RD). Základní příkazy (DIR, DEL, TYPE, REN, COPY, FORMAT, PRINT). Typy souborů, vyhrazené přípony, dávkové soubory, AUTOEXEC.BAT, CONFIG.SYS, atributy souborů. Práce s textem a správa souborů pod DOSem. Správce souborů pod DOSem (M602 nebo NC) k čemu slouží, filozofie práce s tímto programem, uživatelská menu, help, nejčastěji využívané činnosti a jejich ekvivalenty pod DOSem. Počítačové sítě. Základní pojmy a dělení sítí, základní součásti sítě, služby poskytované sítí, topologie školní sítě VŠB, kontextová struktura, základní síťový SW, přihlášení do sítě, mapování disků, správa souborů na serveru, přístupová práva uživatelů, adresářová práva, atributy adresářů a souborů, další řádkové příkazy. Menu utility - jejich standardní ovládání, NETUSER, FILER (princip logického výmazu souborů), NETADMIN, login script. Příkazy pro práci se sítí v prostředí Windows, Novell Administrator (práce s uživatelem, s adresářem). Grafická nadstavba operačního systému - Windows. Rozdíl mezi znakově a graficky orientovaným operačním systémem. Spouštění více aplikací pod Windows, správa paměti. Okno - základní prvek prostředí Windows, standardní ovládací prvky pro manipulaci s okny. Prostředí Windows 98/NT/2000/XP. Nastavení a modifikace prostředí Windows pomocí služeb ze skupiny Ovládací Panely. Základní aplikace Windows 98/NT/2000/XP (Koš, Aktovka, Tento počítač, Okolní počítače,) a skupiny příslušenství (Mapa znaků, Kalkulačka , Malování, Poznámkový blok, Wordpad, Systémové nástroje, ), mechanismus výměny dat mezi aplikacemi přes Schránku. Správa souborů ve Windows 98/NT/2000/XP. Práce s programy pro správu souborů ( Průzkumník ). Členění okna na strom a výpis adresáře. Seznámení se základními operacemi se soubory a adresáři, výběr souborů. Vyhledávání souborů, složek, .Menu START a jeho nastavení. Internet, prohlížecí programy a vyhledávání informací. Textové editory pracující v prostředí Windows. Styl dokumentu (Šablony), formát stránky, styl odstavce. Práce s bloky textu, práce se styly odstavců, import a tvorba grafiky v rámci textového dokumentu, tvorba a modifikace tabulek, psaní rovnic, záhlaví a zápatí, číslování stránek a nadpisů, pomocné prostředky pro kontrolu pravopisu a gramatiky. Zpracování grafiky. Rozlišovací schopnost monitoru, souvislosti mezi rozměry grafických objektů zobrazovaných na monitoru a tištěných na tiskárně, přepočty rozměrů a DPI. Vektorová a rastrová grafika, rozdíly mezi vlastnostmi rastrových a vektorových grafických objektů. Vhodnost použití různých grafických editorů pro různé činnosti. Možnosti a obvyklé funkce rastrového a vektorového editoru. Způsob práce v grafickém editoru, některé grafické formáty. Programy pro zpracování matematických úloh. Možnosti využití těchto typů programů pro řešení standardních problémů technické praxe. Zadávání a editace matematického výrazu, výpočet jednoduchého výrazu, výpočet tabulky hodnot, práce s maticemi, výpočet a vykreslení grafu funkce jedné proměnné, úprava grafu do požadované podoby, práce s trojrozměrnými grafy, použití symbolického procesoru pro úpravu výrazu, řešení rovnic a soustav rovnic, derivace a integrace výrazu. Tabulkové procesory. Možnosti využití tabulkových procesorů pro řešení standardních problémů technické praxe. Základní prostředí tabulkového procesoru a jeho úpravy, typy dat ukládaných do tabulek a jejich editace, tvorba a editace tabulky, zadávání matematických výrazů a funkcí, absolutní a relativní adresování buněk, definice seznamů a posloupností, vytvoření grafu na základě tabulky, úprava vzhledu grafu, typy grafů, regresní křivky. Řešení rovnic. Tisk tabulky a grafu. Matematický program pro vědeckotechnické výpočty - MATLAB. Ukázky možností včetně simulační nástavby Simulink a modulů nástrojů Toolbox. Seznámení s prostředím, principy zadávání a řešení jednoduchých matematických úloh. Způsob editace výpočtů, zadávání proměnných, definice matic, výpočet a vykreslení grafu jedné proměnné. Počítačové laboratoře: Přihlašování do sítě, práce s tiskárnou, praktické ukázky hardwarových komponentů. Základní příkazy MS DOSu a převody čísel mezi číselnými soustavami, kódování znaků. Procvičení probrané látky na PC. (NOVELL 5.0) Procvičení probrané látky na PC. (NETUSER, FILER,NETADMIN, NOVELL Netware Administrator) Procvičení probrané látky na PC. (Windows 98/NT/2000/XP) Procvičení probrané látky na PC. (Windows 98/NT/2000/XP, Průzkumník, Internet Explorer) Procvičení probrané látky na PC. (MS WORD) Procvičení probrané látky na PC. (MS WORD) Procvičení probrané látky na PC. (MS WORD - kreslení, Windows 98/NT/2000/XP - Malování) Procvičení probrané látky na PC. (MathCad 11 Professional, MathCad 8 Explorer) Procvičení probrané látky na PC. (MathCad 11 Professional, MathCad 8 Explorer) Procvičení probrané látky na PC. (MS EXCEL) Procvičení probrané látky na PC. (MS EXCEL) Udělování zápočtů a zkoušky.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku