450-0503/03 – Základy použití počítačů (ZPP3)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Richard Velička, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Richard Velička, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1E91 Ing. Petr Červenka
KOV04 doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
MOT077 Ing. Leona Motalová
VAL47 Ing. David Vala, Ph.D.
VEL25 Ing. Richard Velička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12
celoživotní Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Základy použití počítačů je seznámit studenty s počítačem jako nástrojem pro řešení úkolů se kterými se setkávají během studia i v praxi. Student se naučí pracovat ve Windows, Wordu, Excelu, Mathcadu, Matlabu atd

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Tento předmět je určen pro studenty I. ročníku bakalářského studia. Výuka je uspořádána tématicky, vždy tak, že po společné přednášce následují cvičení k probranému tématu na počítačích v počítačové učebně. Uživatelským způsobem seznamuje s řešením úkolů v oblastech jako jsou operační systém MS-DOS,OS Windows 98/NT/2000/XP, zpracování grafiky , zpracování textových dokumentů, pohyb v prostředí počítačových sítích (Novell, Microsoft,...) a zejména je kladen důraz na použití v oblasti řešení matematických úloh. Všechny uvedené oblasti jsou pojímány ryze prakticky bez hlubších detailů tak, aby absolvent tohoto předmětu byl schopen vybrat si příslušný software a v něm daný problém vyřešit. Pro výuku v jednotlivých oblastech byly vybrány programy, na kterých výuka probíhá a které danou oblast použití reprezentují (např.: Word, Excel, Mathcad, Novell,...).

Povinná literatura:

# Základy použití počítačů pro BMT, P. Červenka, R. Velička, VŠB - TU Ostrava 2007, CD v rámci projektu ESF: OPRLZ CZ.04.1.03/3.2.15.1/0020, ISBN 978-80-248-1287-8 # Základy práce na PC,P. Červenka, učební text pro distanční vzdělávání Ostrava 2003,ISBN 80-248-0300-3 # Počítačové sítě,P. Červenka, učební text pro distanční vzdělávání Ostrava 2003,ISBN 80-248-0304-6 # Zpracování grafiky,R. Velička, učební text pro distanční vzdělávání Ostrava 2003,ISBN 80-248-0301-1 # Zpracování matematických úloh,R. Velička, učební text pro distanční vzdělávání Ostrava 2003, ISBN 80-248-0303-8

Doporučená literatura:

Návody do cvičení, obsahují sadu otázek a úkolů k procvičení problematiky prezentované na předcházející přednášce. Návody jsou v elektronické podobě a lze je získat na fakultním serveru nebo na www stránkách katedry. Další podpůrné pomůcky jsou rovněž k dispozici na www stránkách katedry.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Lze průběžně kontrolovat zvládnutí probraného tématu během semestru formou plnění úkolů v rámci testů. Podmínky udělení zápočtu: Zápočet se uděluje po prokázání praktických znalostí práce na počítači z následujících oblastí použití: Windows XP, počítačové sítě a Internet, matematické programy, textové editory pod Windows, grafika. K zápočtovému testu se student může přihlásit po dohodě u svého cvičícího kdykoliv během semestru. Standardně se zápočet uděluje v posledním týdnu semestru a dále ve vypsaných termínech. Prověření znalostí se provádí na počítači, obvyle formou automatického testu. Zápočet je ukončen bodovým hodnocením podle stupně prokázaných znalostí při práci na PC. Může se například skládat ze dvou částí : vypracování obsáhlejšího úkolu z výše uvedených oblastí a prověření znalostí ze zbývajících oblastí. Nebo lze hodnotit znalosti z jednotlivých oblastí samostatně i během semestru. Většinou se však hodnocení provádí formou souhrnného závěrečného testu. Pro udělení zápočtu je nutno získat nadpoloviční počet bodů v závěrečném testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Organizační záležitosti předmětu. Seznámení s přihlašováním do sítě, důležité adresy, umístění učebních textů, podminky získání zápočtu a zkoušky. Podrobné seznámení s obsahem jednotlivých přednášek. Seznámení s provozním řádem počítačových učeben, jako nutné podmínky pro jejich užívání. Grafický operační systém - Windows XP. Rozdíl mezi znakově a graficky orientovaným operačním systémem. Spouštění více aplikací pod Windows, správa paměti. Okno - základní prvek prostředí Windows, standardní ovládací prvky pro manipulaci s okny. Prostředí Windows XP. Nastavení a modifikace prostředí Windows pomocí služeb ze skupiny Ovládací Panely. Základní aplikace Windows XP (Koš, Tento počítač, Okolní počítače,) a skupiny příslušenství (Mapa znaků, Kalkulačka , Malování, Poznámkový blok, Wordpad, Systémové nástroje, ), mechanismus výměny dat mezi aplikacemi přes Schránku. Menu START a jeho nastavení. Správa souborů ve Windows XP. Práce s programy pro správu souborů ( Průzkumník ). Členění okna na strom a výpis adresáře. Způsoby zobrazení. Seznámení se základními operacemi se soubory a adresáři, výběr souborů. Vyhledávání souborů, složek, . Vyhledávání informací na internetu (Internet Explorer). Počítačové sítě. Základní pojmy a dělení sítí, základní součásti sítě, služby poskytované sítí, topologie školní sítě VŠB, kontextová struktura, základní síťový SW, přihlášení do sítě, mapování disků, správa souborů na serveru, přístupová práva uživatelů, adresářová práva, atributy adresářů a souborů, další příkazy (Novell Client). Příkazy pro práci se sítí v prostředí Windows, Novell administrator (práce s uživatelem, s adresářem). Textové editory pracující v prostředí Windows. Styl dokumentu (Šablony), formát stránky, styl odstavce. Práce s bloky textu, práce se styly odstavců, import a tvorba grafiky v rámci textového dokumentu, tvorba a modifikace tabulek, psaní rovnic, záhlaví a zápatí, číslování stránek a nadpisů, pomocné prostředky pro kontrolu pravopisu a gramatiky. Tabulkové procesory. Možnosti využití tabulkových procesorů pro řešení standardních problémů technické praxe. Základní prostředí tabulkového procesoru a jeho úpravy, typy dat ukládaných do tabulek a jejich editace, tvorba a editace tabulky, zadávání matematických výrazů a funkcí, absolutní a relativní adresování buněk, definice seznamů a posloupností, vytvoření grafu na základě tabulky, úprava vzhledu grafu, typy grafů, regresní křivky. Řešení rovnic. Tisk tabulky a grafu. Programy pro zpracování matematických úloh. Možnosti využití těchto typů programů pro řešení standardních problémů technické praxe. Zadávání a editace matematického výrazu, výpočet jednoduchého výrazu, výpočet tabulky hodnot, práce s maticemi, výpočet a vykreslení grafu funkce jedné proměnné, úprava grafu do požadované podoby, práce s trojrozměrnými grafy, použití symbolického procesoru pro úpravu výrazu, řešení rovnic a soustav rovnic, derivace a integrace výrazu. Matematický program pro vědecko-technické výpočty - MATLAB. Ukázky možností včetně simulační nástavby Simulink a modulů nástrojů Toolbox. Seznámení s prostředím, principy zadávání a řešení jednoduchých matematických úloh. Způsob editace výpočtů, zadávání proměnných, definice matic, výpočet a vykreslení grafu jedné proměnné. Zpracování grafiky. Rozlišovací schopnost monitoru, souvislosti mezi rozměry grafických objektů zobrazovaných na monitoru a tištěných na tiskárně, přepočty rozměrů a DPI. Vektorová a rastrová grafika, rozdíly mezi vlastnostmi rastrových a vektorových grafických objektů. Vhodnost použití různých grafických editorů pro různé činnosti. Možnosti a obvyklé funkce rastrového a vektorového editoru. Způsob práce v grafickém editoru, některé grafické formáty. Počítačové laboratoře: Procvičení v prostředí Windows XP Procvičení v prostředí Novell-1 Procvičení v prostředí Novell-2 Procvičení v prostředí MS WORD-1 Procvičení v prostředí MS WORD-2 Procvičení v prostředí MS EXCEL-1 Procvičení v prostředí MS EXCEL-2 Procvičení v prostředí Mathcad-1(MathCad 11 Professional, MathCad 8 Explorer) Procvičení v prostředí Mathcad-2(MathCad 11 Professional, MathCad 8 Explorer) Procvičení v prostředí MATLAB-1 Procvičení v prostředí MATLAB-2 Grafika(MS WORD - kreslení, Windows XP - Malování)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Rožnov pod Radhoštěm 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3943) Mechatronika (3906R999) Společné studium oboru Automobilová elektronika, Mechatronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2648) Projektování elektrických zařízení (2648R999) Společné studium P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2648) Projektování elektrických zařízení (2648R999) Společné studium K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní