450-0504/01 – Software Systems for Measurement Automation I. (SW1)

Gurantor departmentDepartment of Cybernetics and Biomedical EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BIL45 prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 0+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu SW systémy automatizace měření I je seznámit studenty s filozofií textově orientovaných vývojových prostředí pro vývoj aplikací pro oblast měření. Studenti se seznámí s prostředky integrovanými v těchto prostředích a s metodologií tvorby aplikace v těchto prostředích.

Teaching methods

Summary

Předmět SW systémy automatizace měření I připravuje studenty pro použití textově orientovaného vývojového prostředí tvorby virtuálních měřících systémů. Ukazuje pomocné prostředky integrované v těchto prostředích a metodologii jejich použití.

Compulsory literature:

Pšenička, B. - Davídek, V. - Zadák J. : Prostředky diskrétního zpracování signálu, skriptum ČVUT Praha 1992 Vejražka F.: Signály a soustavy, skriptum ČVUT Praha 1991 Kocourek, P.: Číslicové měřicí systémy, skripta ČVUT Praha, Praha 1994 Data Acquisition Seminar, National Instruments Instrumentation Reference and Catalogue, National Instruments Instrupedia - Virtual Instrumentation Encyclopedia, National Instruments Kaminský,D., Žídek, J.: Sylaby zpracované k přednáškám

Recommended literature:

Podpůrné programy na www stránkách katedry

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Virtuální instrumentace jako obecný trend vývoje měřicí techniky, architektura automatizovaného měřicího systému, fáze procesu měření a jejich podpora softwarovými prostředky, členění vývojových prostředků pro vývoj aplikací v oblasti měření, základní filosofie vývojových prostředí Vývojové prostředí LabWindows, základní filozofie, popis prostředí, nástroje integrované do vývojového prostředí, ladicí prostředky Grafické rozhraní k uživateli - prvky grafického rozhraní, jejich výběr a členění, editor čelního panelu a jeho editační možnosti, práce s nástroji při tvorbě čelního panelu, roletová menu, grafické panely, datové typy a struktury spojené s objekty čelního panelu, módy prvků grafických panelů - ovládací a indikační Algoritmus programu řízeného událostmi a jeho automatizované vytváření generátorem integrovaným do vývojového prostředí LabWindows Struktura knihoven funkcí vývojového prostředí LabWindows a práce s nimi, funkční panely a jejich použití při vývoji programu Vytváření uživatelsky definovaných funkcí včetně jejich funkčních panelů, vytváření stromu funkcí, editor stromu funkcí, editor funkčních panelů Základy programovacího jazyka C a jeho implementace do vývojového prostředí LabWindows Obslužné programy pro měřicí přístroje a jejich implementace do vývojového prostředí LabWindows, vytváření a editace těchto obslužných programů Práce se soubory, standardní funkce a jejich použití v aplikacích Struktura knihovny sběru dat, softwarová podpora multifunkčních zásuvných karet, konfigurace zásuvné karty, komplexní funkce knihovny sběru dat a práce s nimi, podpora analogového vstupu, analogového výstupu, digitálních vstupů a výstupů, čítačů a časovačů a způsob zadávání parametrů pro tyto funkce Synchronni a asynchronní funkce podporující analogové vstupy na zásuvných multifunkčních kartách, použití asynchronních funkcí v aplikacích Struktura rozšířené knihovny analýzy ve vývojovém prostředí LabWindows - integrální transformace, statistické zpracování naměřených dat, digitální filtrace. Funkce podporující sériové rozhraní a rozhraní GPIB v rámci vývojového prostředí LabWindows, protokol a signály rozhraní RS 232 a GPIB Run time modul a přeložený tvar aplikace, způsob překladu s využitím překladačů C jazyka, distribuce aplikací Seznámení s možnostmi vývojových prostředí LabWindows CVI a LabVIEW pracujících na platformě Windows. Počítačové laboratoře: Ukázka práce ve vývojových prostředích při řešení jednoduchého problému z oblasti měření Ukázka hotové aplikace vytvořené v prostředí LabWindows a používaní ladících prostředků na této aplikaci, popis prostředí Tvorba grafického rozhraní a jeho editace nástroji v editačním módu, dotváření vlastností objektu grafického rozhraní přes dialogová okna Vytvoření jednoduchého grafického rozhraní a jeho programová obsluha algoritmem událostmi řízeného programu Práce s jednotlivými funkcemi standardní knihovny funkcí Vytváření uživatelsky definovaných funkcí Procvičení implementace C jazyka do vývojového prostředí Obslužné programy pro měřicí přístroje Práce se soubory, ukládání dat do textového souboru ve formátu vhodném pro import do tabulkového procesoru a vyčítání těchto souborů Sběr dat s využitím zásuvné multifunkční karty Sběr dat s využitím asynchronních funkcí Frekvenční analýza časové řady využitím Fourierovy transformace, odstranění šumu ze signálu využitím digitální filtrace. Komunikace s využitím sériového rozhraní RS 232 Dokončování semestrálního projektu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2646) Information Technology (1103T021) Computational Mathematics P Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2646) Information Technology (1103T021) Computational Mathematics K Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2646) Information Technology (1103T021) Computational Mathematics P Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2646) Information Technology (1103T021) Computational Mathematics K Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801R001) Computer Science P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.