450-0506/01 – Instrument Technology (PT)

Gurantor departmentDepartment of Cybernetics and Biomedical EngineeringCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesUSPIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BIC40 Ing. Blanka Bičovská, Ph.D.
KOV04 doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
VEL25 Ing. Richard Velička, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+3
Combined Graded credit 0+18

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will get knowledge how to use electrical measuring instruments.

Teaching methods

Experimental work in labs
Project work

Summary

Students are supposed to be acquainted with selected types of measuring instruments such as analog, digital as well as virtual ones, which they will even be able to try to get together. They will also met various methods of electrical quantity measuring.

Compulsory literature:

Haasz, V., Sedláček, M.: Elektrická měření, ČVUT 2000 Kocourek, P.: Číslicové měřicí systémy, ČVUT 1994 Ďaďo, S.: Měření aktivních elektrických veličin s neharmonickými průběhy, SNTL 1987 Podpůrné programy na www stránkách katedry

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Průběžné odevzdávání protokolů

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Laboratoře: Měření napětí a proudu. Měření pasivních veličin. Vliv kmitočtu a tvaru elektrického signálu na údaj měřicího přístroje. Osciloskopy. Měření frekvence a fázového posuvu. Virtuální měřicí přístroje, LabWindows. Řízení měřicích přístrojů přes sběrnici GPIB.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Laboratory work Laboratory work 70  0
        Other task type Other task type 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3942) Nanotechnology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B3942) Nanotechnology (3942R001) Nanotechnology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3942) Nanotechnology (3942R001) Nanotechnology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B3942) Nanotechnology (3942R001) Nanotechnology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner