450-0508/02 – Obchodník s elektřinou 1 (OE1)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuIng. Miloslav Kužela, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Miloslav Kužela, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOL0012 Ing. Pavel Šolc
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s obchodováním s elektrickou energií na energetickém trhu v ČR i v Evropě.

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu jsou nastíněny základní otázky týkající se obchodu s elektřinou. Předmět je zaměřen jak na teoretickou a právní část potřebnou k obchodování s elektřinou, tak na praktické příklady řešení konkrétních obchodů s elektřinou. Je zde kladen důraz na oba druhy obchodu s elektřinou - trading a dodávky konečným odběratelům. V rámci předmětu se posluchači také seznámí s obsah konkrétních smluv obsažených v energetickém zákonu a s právy a povinnosti jednotlivých smluvních stran.

Povinná literatura:

· Soubor přednášek v podobě ppt prezentace · Směrnice EC : 2001/77 www.eurlex.eu · Směrnice EC 2003/54 www.eurlex.eu · Směrnice EC 2005/89 www.eurlex.eu · Nařízení EC : 1228/2003 www.eurlex.eu · Rozhodnutí EC :CMT Guidelines www.eurlex.eu · Rozhodnutí EC : 1229/2003 www.eurlex.eu · Rozhodnutí ECJ : C-17/03 · UCTE: Final report of the Investigation comitee on the Italian Blackout. · CIGRE CM Tutorial final . doc · BELPEX . pdf · TOP 3 - Concept FBCA · Sektorové šetření – závěry (COM 2006 851) www.eurlex.eu · Návrh novelizace směrnice 03/54 (COM 2007 528) www.prelex.eu · Návrh novelizace nařízení 1228/2003 (COM 2007 531) www.prelex.eu · Návrh rozhodnutí o zřízení ACER (COM 2007 530) www.prelex.eu · Návrh novelizace směrnice 03/87 (COM 2008 16) www.prelex.eu · Návrh rozhodnutí o limitech CO2 (COM 2008 17) www.prelex.eu · Návrh směrnice o skladování CO2 (COM 2008 18) www.prelex.eu · Návrh směrnice o podpoře užívání energie z OZE (COM 2008 19) www.prelex.eu · Energetický zákon (č. 458/2000 Sb, novela 670/2004 Sb.) : Zákon o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích · Zákon o hospodaření energií (č. 406/2000 Sb.) · Zákon o podpoře obnovitelných zdrojů č. 180/2005 Sb. · Vyhláška MPO o Měření č. 218/2001 Sb. · Vyhláška MPO o Autorizaci pro přímé vedení 221/2001 Sb. · Vyhláška MPO o Autorizaci pro výrobny 222/2001 Sb. · Vyhláška MPO o Podílu odběratele na nákladech připojení 223/2001 Sb. · Vyhláška MPO o Připojení a dopravě č. 300/2003 Sb. · Vyhláška MPO o Krátkodobém trhu č. 431/2004 Sb. · Vyhláška MPO o Výkupu elektřiny z OZE a KVET č. 539/2002 · Vyhláška MPO o Stavech nouze č. 219/2001 Sb. · Vyhláška MPO o Dispečerském řádu č. 220/2001 Sb. · Vyhláška ERÚ o Licencích č. 154/2001 Sb. , www.eru.cz · Vyhláška ERÚ o Kvalitě dodávek elektřiny a služeb č. 306/2001 Sb. , www.eru.cz · Vyhláška ERÚ o Energetickém regulačním fondu č. 366/2002 Sb. , www.eru.cz · Vyhláška ERÚ o Postupech a obsahu regulace cen č. 575/2004, www.eru.cz · Vyhláška ERÚ o Údajích pro regulaci a evidenci č. 74/2003 Sb. , www.eru.cz · Vyhláška ERÚ o pravidlech trhu s elektřinou č. 541/2006 Sb. , www.eru.cz · Pravidla provozování přenosové soustavy - Kodex PS www.ceps.cz · Obchodní podmínky Operátora trhu s elektřinou www.ote-cr.cz

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: A) Legislativní ukotvení liberalizace 1) Evropská smlouva – základ pro legislativní úpravu energetiky 2) Počátky liberalizace – Evropská legislativa v 90-tých letech směrnice 1996/92/EC a nařízení 549/1999/EC 3) Start liberalizace – 1. hodnotící zpráva EK 4) Lisabonský summit – cíle EU v oblasti energetiky, zadání pro 2. liberalizační balíček a střednědobé vize EK 5) 2. energetický balíček: a) směrnice 2003/54/EC b) nařízení 1228/2003/EC a 1229/2003/EC 6) Období implementace 2. energetického balíčku: a) Stav provádění a vývoj trhu v jednotlivých členských státech b) ITC mechanismus a neúspěchy při vytváření Guide Lines c) Harmonizace trhů, aneb divergencí k jednotě 7) 3. Hodnotící zpráva EK, sektorový průzkum DG COMP, rámcové zadání pro 3. Energetický balíček 8) Zelená kniha a 3. energetický balíček EK 9) Různé koncepty liberalizace – Skandinávie, velká Británie, Španělsko B) Podoby liberalizace mimo Evropu 1) Vývoj liberalizace v USA – Kalifornie, PGM, Texas, Úloha FERC 2) Rusko – liberalizace v Rusku a CIS C) Česká legislativa 1) EZ č. 458/2000 Sb. a jeho postupná novelizace Regulace trhu a vyhlášky ERÚ 2) Technická pravidla přístupu k sítím – vyhlášky MPO 3) Podmínky přístupu k PS, Kodex PS a obchodní podmínky PS 4) Podmínky přístupu k DS, Kodex DS a obchodní podmínky DS 5) Obchodní podmínky OTE 6) Životní prostředí a efektivní využívání energie (zákon 406, KVET) 7) Další zákony ovlivňující trhy s elektřinou a jejich dopady – Zákon o komoditních burzách, a implementace směrnice MIFID – podmínky pro obchodování s finančními prostředky -> PXE 8) Přehled trhu s elektřinou v ČR – největší hráči, tržní místa, produkty

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Rožnov pod Radhoštěm 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika K čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.