450-0511/01 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Pavel Santarius, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Santarius, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAN50 prof. Ing. Pavel Santarius, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními typy energetického rušení /harmonické, flikr,nesymetrie/ a s impulzním a vysokofrekvenčním rušením

Vyučovací metody

Anotace

Po absolvování předmětu student umí prokázat rušivé vlivy v elektrických sítí a interpretovat naměřené výsledky ve vztahu k platným normám.

Povinná literatura:

ArillagaJ., Bradley D., Bodger P.:Power system harmonics, JOHN WILEY & SONS 1985 Bohlen M.H.J.: Understanding power quality problems, IEEE Press 2000 Dugan R.C., McGraham M., Beaty H.W.: Electrical power system quality, McGraw-Hill 1996 Degaque P., Hamelin J.: Electromagnetic compatibility, Oxford University Press. 1993 Korenc V., Holoubek J.: Kompenzace jalového výkonu v praxi, IN-EL Praha 1999 Vaculíková P. a kol.: Elektromagnetická kompatibilita Schlabbach J., Blume D., Stephanblome T.: Voltage Quality in electrical power systems, IEE London, UK 2001 Fassbinder S.: Netzstörungen durch passive und aktive Bauelůemente, VDE Verlag GMBH, Berlin, 2002

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Definice pojmů. Druhy elektromagnetického (energetického) rušení. Elektromagnetická kompatibilní úroveň Harmonické v elektrických sítích Měření a hodnocení harmonických Zdroje harmonických, Rušivé vlivy harmonických Šíření harmonických Frekvenční charakteristiky - výpočet Frekvenční charakteristiky - měření Snižování úrovně harmonických. Kondenzátory v elektrických sítích, pasivní filtry har-monických Aktivní filtry harmonických Kolísání napětí Poklesy a přerušení napětí Nesymetrie napětí Impulzní a vysokofrekvenční rušení Normalizace v oblasti EMC Cvičení: Úvodní cvičení Fourierova analýza Modely prvků elektrizační soustavy Program HARM. ANALÝZA - šíření harmonických Program HARM. ANALÝZA - frekvenční charakteristiky Návrh filtrů harmonických Výpočet nesymetrie napětí, program SKID Impulzní a vysokofrekvenční rušení Závěrečné cvičení Laboratoře: Měření - harmonická analýza Měření - zatížení středního vodiče Měření - frekvenční charakteristiky Měření - kolísání napětí Měření - poklesy a přerušení napětí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 20  0 3
                Projekt Projekt 20  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.