450-0901/01 – Measurement Automation - Graphical Programming (AMGP)

Gurantor departmentDepartment of Cybernetics and Biomedical EngineeringCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAM25 doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Absolvováním předmětu získají studenti dovednosti, které jim umožní navrhovat virtuální měřicí systémy s využitím grafického programovacího jazyka G.

Teaching methods

Summary

Studenti se seznámí s metodologií automatizace měřících úloh, metodami návrhu virtuálních měřicích přístrojů a systémů. Tato problematika je vysvětlována s využitím grafického programovacíbo jazyka G. Předmět je zaměřen na návrh SW aplikací řešící problematiky sběru a analýzy naměřených dat. V této souvislosti jsou do osnov zahrnuty rovněž případové studie řešení systémů využívající DAQ algoritmy pro multifunkční převodníkové karty pro PC a problematika digitálního vypracování signálu s využitím grafického vývojového prostředí.

Compulsory literature:

Clyde F, Coombs, Jr. , Mc. Graw-Hill, Inc., Electronic Instrument Handbook E.C. Ifeachor, B.W. Jervis: Digital Signal Processing, A Practical Approach, Addison-Wesley Publishing Company, 1993 Oppenheim and Schaffer: Digital Signal Processing, Prentice Hall 1975 S. Ďaďo: Syntéza měřicích přístrojů, skripta ČVUT Praha 1994 P. Kocourek a kol: Číslicové měřicí systémy, monografie ČVUT Praha LabVIEW documentation, Application and Technical Notes

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Softwarové systémy na bázi grafického programovacího jazyka pro vývoj aplikací pro automatizovaný sběr a vyhodnocení experimentálních dat. Prostředí softwarového systému LabVIEW. Princip práce systému LabVIEW. Virtuální přístroj jako základní modul v prostředí LabVIEW, okno čelního panelu, okno blokového diagramu, ikona a konektor. Modulární a hierarchická koncepce tvorby virtuálních přístroju v prostředí LabVIEW. Prvky blokového diagramu - koncové a uzlové bloky, knihovna funkcí pro uzlové bloky a její členění, prostoedky a metodika ladění virtuálních přístrojů. Mód editovací a jeho nástroje, mód běhu programu. Prvky čelního panelu typu Numeric, Boolean, Stringu, zpusob jejich použití a editace. Volba typu, umístění, volba velikosti, orientace, stupnice, barevnost, rozlišení ovládacího a indikačního prvku. Vazba těchto prvku na bloky v diagramu. Řídící struktury blokových diagramu (Smyčky typu FOR, WHILE, nekonečná smyčka, Shift registry, struktury typu CASE a SEQUENCE), bloky matematických vztahů a jejich začlenění do diagramu. Využití polí a clusteru v programech VI, práce se soubory v grafickém programovacím jazyce systému LabVIEW, formáty dat. Multitatsking v systému LabVIEW, srovnání s řešením paralelních procesů ve standardních RT systémech. Knihovna Data Acquisition, typy universálních převodníkových karet, speciální režimy snímání experimentálních dat (režim kruhového bufferu, režim double buffer) a jejich implementace v systému LabVIEW. Knihovna ANALYSIS, generování signálu, digitální zpracování signálu v systému LabVIEW, digitální filtry, okénkové funkce a jejich využití při digitálním zpracování signálu.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V045) Technical Cybernetics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V045) Technical Cybernetics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V045) Technical Cybernetics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612V015) Electronics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V045) Technical Cybernetics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V045) Technical Cybernetics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V045) Technical Cybernetics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V045) Technical Cybernetics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V045) Technical Cybernetics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2612V045) Technical Cybernetics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612V045) Technical Cybernetics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612V015) Electronics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612V045) Technical Cybernetics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner