450-0903/01 – Hardware Tools for Virtual Instrumentation (HPVI)

Gurantor departmentDepartment of Cybernetics and Biomedical EngineeringCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAM25 doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Studenti po absolvování předmětu získají dovedosti a zalosti které jim umožní konfigurovat, parametrizovat HW prostředky číslicových rozhraní používaných v měřicí technice, zejména v oblasti tzv. virtuální instrumentace. Dále zvládnout problematiku návrh SW aplikací a ovladačů pro komunikaci s těmito číslicovými rozhraními a multifunkčními převodníkovými kartam pro PC.

Teaching methods

Summary

Předmět je zaměřen na problematiku HW prostředků číslicových rozhraní používaných v měřicí technice, zejména v oblasti tzv. virtuální instrumentace. Dále pak na problematiku tzv. multifunkčních karet pro PC, principy jejich funkce, HW strukturu a parametry. Dále předmět zahrnuje problematiku návrhu SW aplikací a ovladačů pro komunikaci s těmito číslicovými rozhraními a multifunkčními převodníkovými kartami pro PC

Compulsory literature:

Clyde F, Coombs, Jr. , Mc. Graw-Hill, Inc., Electronic Instrument Handbook S. Ďaďo: Syntéza měřicích přístrojů, skripta ČVUT Praha 1994 P. Kocourek a kol: Číslicové měřicí systémy, monografie ČVUT Praha

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Číslicová rozhraní používaná v měřicí technice, GPIB, HS488, SCSI, RS232, Softwarová obsluha číslicových rozhraní, Normy IEEE488.1 a IEEE488.2, SCPI specifikace, VISA (Virtual Instrumentation Software Architecture), Instrument Drivers, Softwarové Standardy pro virtuální instrumentaci, VXI systémy, Převodníkové karty pro PC a jejich parametry, Chyba měřicího řetězce, Minimalizace šumu, Low level drivery využívající IRQ a DMA, Algoritmy používané pro řízení převodníkových karet, Metody testování přesnosti DAQ karet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2646) Information Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner